education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרס ישראל בחקר מדעי כדור הארץ מוענק לפרופ' צבי בן אברהם מאוניברסיטת תל אביב על הישגים יוצאי דופן, על פריצות דרך מדעיות ועל מנהיגות עולמית בתחומי המחקר של הגיאופיזיקה הימית באזור המזרח התיכון.

 

זירות המחקר העיקריות של פרופ' בן אברהם הן מזרח הים התיכון ובקע ים המלח. יש עניין עולמי בהבנת הגיאולוגיה והגיאופיזיקה של שני אזורים אלו במסגרת המודל הכולל של תיאוריית נדידת הלוחות על פני כדור הארץ. במזרח הים התיכון נמצא המפתח להבנת תהליכי התנגשות בין יבשות אפריקה ואירופה, ובקע ים המלח הוא חוליה במערכת הבקעים המשתרעת מדרום אפריקה עד דרום תורכיה. באזורים אלה ערך פרופ' בן אברהם מחקרים רבים שהביאו לפריצות דרך משמעותיות.

 

המחקרים במזרח הים התיכון מתרכזים במבנה הקרום באגן הלבנטיני, בהתפתחות שולי היבשת של הלבנט ובתהליכי ההתנגשות בין הלוחות המתרחשים בקשתות הקליברית, ההלנית והקפריסאית. צבי הצביע על קיומו של קרום אוקייני באגן הלבנטיני, מול חופי ישראל, והראה ששולי היבשת של ישראל מורכבים מקטעים השונים זה מזה במבנם ובתהליכים המתרחשים בהם והמופרדים זה מזה על ידי אזורי מעבר חדים שהבולט בהם הוא מבנה הכרמל והמשכו לתוך הים.

 

חידושיו של פרופ' בן אברהם רבים לאורך אזור ים המלח. הוא מיפה לראשונה את מחרוזת הבקעים במפרץ אילת. הוא הצביע על תהליכי שבירה המתרחשים באזור ים המלח ועל המשקעים המשמשים עדות אילמת לפעולה האלימה של רעידות האדמה ולשינויים האקלימיים שהיו באזור בעבר. בעזרת צוללת הוא ביצע לראשונה צלילות במעמקי ים המלח וגילה בתוך האגם עדויות ברורות לשבירה פעילה על המשכו של שבר יריחו ולהימצאות חיידקים הלופיליים ליד מישור השבר. בחקר הכינרת יש לפרופ' בן אברהם גילויים מדעיים רבים בהיבטים הגיאולוגיים והגיאופיזיים הקשורים למבנה הבקע וסוג המילוי שבו, וכן לשפיעת החום ולתהליכי ההמלחה.

 

מחקריו השונים של פרופ' צבי בן אברהם באזורנו ובאזורים אחרים בעולם סייעו לו ביצירת מודל גיאודינמי של מבנה הקרום של כדור הארץ הכולל את ההתפתחות של דרום האוקיינוס האטלנטי ודרום מערב האוקיינוס ההודי, וכן בניית תפיסה של גידול שולי היבשות על ידי הצטברות של יחידות סלע שהוסעו למקומן הנוכחי ממקומות אחרים, בחלקם רחוקים. אכן, זוהי תרומה חשובה לתיאוריה של נדידת הלוחות.

 

פרופ' צבי בן אברהם פרסם מאמרים מדעיים רבים בכתבי עת בינלאומיים וערך ספרים מקצועיים. הוא יזם שורה של מחקרים בשיתופי פעולה בין-לאומיים, ובכלל זה עם אוניברסיטת סטנפורד, שבה חקר את ההתפתחות של שולי האוקיינוס השקט ושל שבר הסן אנדריאס, וכן עם אוניברסיטת קייפטאון, שבה קידם מחקר על מערב האוקיינוס ההודי בדרום אפריקה. כמו כן יזם פרופ' בן אברהם מחקרים משותפים עם אוניברסיטאות פוטסדאם, קרלסרואה, והמבורג בגרמניה, אמסטרדם בהולנד, קטניה ופירנצה באיטליה ולידס באנגליה, ועם המכון האוקייני וודס הול בארה"ב, וכן עם חוקרים ירדנים ופלשתינאים. פרופ' צבי בן אברהם תרם גם תרומה מקצועית חשובה בתחום הביטחוני.

 

לפרופ' צבי בן אברהם מספר רב של תלמידי מחקר לתארים מתקדמים מהארץ ומחו"ל.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את פרופ' צבי בן אברהם ראוי לפרס ישראל בחקר מדעי כדור הארץ לשנת תשס"ג.

 

 

 

השופטים:

פרופ' אילן חת, יו"ר

פרופ' דב בהט

פרופ' ישראלה רבינא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012