education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

שבתי טבת הוא עיתונאי, סופר והיסטוריון שהעשייה הקשורה בהקמת המדינה, בשנותיה הראשונות ובאנשים הקשורים בהן הם הנושאים שעניינו אותו ושעסק בהם כל שנותיו ברדיו, בעיתונות ובספרים שכתב.

 

טבת הקדיש שלושים שנה מחייו לכתיבת הביוגרפיה המונומנטלית של דוד בן גוריון, קנאת דוד, שהיא אחד המפעלים הביוגרפיים הישראליים החשובים בהיקפם ובאיכותם.

הביוגרפיה, ששלושה כרכים שלה כבר התפרסמו, הגיעה השנה אל קו הסיום עם יציאתו לאור של הכרך הרביעי והאחרון.

 

מפעל המחקר והכתיבה של שבתי טבת מביא את דוד בן-גוריון האדם, המנהיג והלוחם, את פועלו ואת משנתו, ובמקביל הוא מתעד את תולדות היישוב העברי ואת הקמתה ואת התפתחותה של מדינת ישראל. טבת ליקט, ניתח וארג ללא ליאות ובדייקנות אלפי פרטים קטנים ליצירה ספרותית-היסטורית חשובה ביותר, שהיא נכס צאן ברזל לחברה הישראלית ולעם היהודי.

 

בצד מפעלו זה פרסם טבת ספרים נוספים על תולדות היישוב בארץ ועל אישים ואירועים בחיי המדינה; ביניהם: חשופים בצריח על מלחמת ששת הימים, שעשוע ובתו על תרבות העוני בישראל, קללת הברכה על הממשל הצבאי בשטחים וביוגרפיה על משה דיין.

 

כישרונו של טבת להיכנס לעומקן של בעיות ולחשוף אותן והאכפתיות שלו למתרחש במדינה באו לידי ביטוי בצורה ברורה ומרתקת גם בסדרות שפרסם בעיתון הארץ בנושאים מגוונים הקשורים בחיי החברה במדינה.

 

שבתי טבת זכה בפרסים רבים, ורוב ספריו היו רבי מכר ותורגמו לשפות רבות.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את מר שבתי טבת ראוי לפרס ישראל לשנת תשס"ה בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

 

 

 

 

השופטים

מר מרדכי בן-פורת, יו"ר

פרופ' יחזקאל טלר

פרופ' רנה שפירא

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012