education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

עדה כרמי-מלמד היא מחשובי האדריכלים בישראל. למשמעות עבודתה ולדרך חשיבתה יצאו שם ומוניטין בין-לאומיים. עבודותיה נחקרות ומצוטטות במיטב ספרות המחקר וכתבי-העת המקצועיים בעולם, והיא מוזמנת תדיר להרצות באוניברסיטאות שונות ולהשתתף בוועדות שיפוט ופרסים אדריכליים בין-לאומיים.

 

במילותיה שלה מנסחת האדריכלית כרמי-מלמד את שפתה האדריכלית: "שפה מורכבת, שבה חוברים מרכיבים אסתטיים והיבטים פונקציונליים, פרגמטיים ופשוטים לכדי היבטים תפיסתיים מופשטים, שאותם אני רואה כעניינים שאינם ניתנים להפרדה בתוך המכלול המורכב של האדריכלות."

בכישרונה הבולט עדה כרמי-מלמד מיטיבה לקבל ביצירתה הבנויה איזושהי מהות חיצונית, אורבנית ועל-זמנית, המפלשת ומעצבת את מושג ה"עומק" במיטבו.

 

עדה כרמי-מלמד מממשת בהישגיה את התובנות לגבי ההיבט הציבורי שעבודת האדריכל נבחנת בו: אדריכלות הנבחנת בערך הציבוריות המתקיים בה ומכוננת על יסודות של החמרה ותשומת-לב קפדנית לעיצוב מציאות אדריכלית של תיווך בין הפרטי לציבורי. ביטויה של מציאות זו נוכח בפשטות העיצובית והחומרית של חזיתות בניינה ובצניעות התודעתית שמאחוריהן, המאפשרת את קיומו של האחר בשכבתיות מורכבת, המופנמת אל עומק הבניין. וכל זאת תוך שימוש בחומרים פשוטים, מקומיים, הנגלים בייחודם לבוהק של גבול המדבר ומוציאים אותם לאור בחלל אדריכלי.

 

ממד בולט נוסף ביצירתה הוא מחקר ופרשנות של טיפולוגיות אדריכליות שעוצבו במהלך ההיסטוריה המקומית. ממד זה נוכח בעבודות כמו בית המשפט העליון בירושלים, שאותו יצרה יחד עם אחיה, האדריכל רם כרמי, חתן פרס ישראל,  האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, הפקולטה למדעי החיים והבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע, בית אביחי בירושלים, וכן בבתי המגורים הפרטיים שהגתה ותכננה.

 

עבודות אלו מביאות לביטוי הן תפיסה אדריכלית עכשווית והן פעולה המפיחה חיים ברצף התרבותי של הרבדים ההיסטוריים שכל עשייה משמעותית ניזונה מהם. האדריכלית עדה כרמי-מלמד מיטיבה להטמיע ביצירתה רוח גדולה זו.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את האדריכלית עדה כרמי-מלמד ראויה לפרס ישראל בתחום האדריכלות לשנת תשס"ז.

 

 

 

השופטים:

פרופ' זאב דרוקמן, יו"ר

אדריכל ברוך ברוך

פרופ' פרלה קאופמן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012