education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פרופ' אליס שלוי היא כל ימיה מהפכנית ופורצת דרך באומץ לב, ביושרה אינטלקטואלית ובחזון ארוך-טווח. בשני תחומים עיקריים, השלובים זה בזה, מוטבע חותמה האישי המיוחד: בתחום החינוך ובתחום של מעמד האישה ורווחתה. 

 

במקביל להיותה משך עשרות שנים חברת סגל אקדמי בכירה ופעילה באוניברסיטה העברית בירושלים היא קיבלה על עצמה את ניהולו בהתנדבות של בית-הספר "פלך" לבנות בירושלים והציבה אותו כבית-הספר הניסויי הראשון בחינוך הממלכתי-דתי, וכדגל מוביל לבתי-הספר הפתוחים בישראל.

 

משך 15 שנות ניהולה את בית-הספר "פלך" הונהגו בו חידושים - הן בתכניות-הלימודים ובשיטות ההוראה והלימוד והן בתחום הניהול שהתלמידות שותפו בו באופן משמעותי. לשיטתה של פרופ' שלוי הדרך הטובה ללמד וללמוד דמוקרטיה היא הפיכת בית-הספר עצמו למוסד דמוקרטי.

 

ראויה לציון העובדה כי בית הספר "פלך", עם שהוא דוגל בהשתלבות הציבור הדתי בכלל האוכלוסייה בארץ, הקנה לתלמידותיו חינוך תורני איכותי - עניין שהוא כשלעצמו מהפכה של ממש בציבור הדתי והחרדי. רוח "פלך" – שאליס שלוי עיצבה אותה והמנחה כיום מוסדות חינוכיים נוספים בירושלים – היא הצהרה ברורה וצלולה כי אפשר לממש חינוך דמוקרטי במסגרת המוסד החינוכי הדתי ולקיים בו חשיבה יצירתית חופשית.

 

בתחום הפעילות לקידום מעמד האישה הישגה החשוב והבולט ביותר של פרופ' שלוי הוא בהקמת שדולת הנשים בישראל שהיא עמדה בראשה מיום היווסדה בשנת 1984 ועד לאחרונה. השדולה העלתה את נושא מעמד האישה על סדר היום הלאומי, ובעיני חלקים נרחבים בציבור פרופ' שלוי נחשבת, בצדק, לכוהנת הגדולה של הפמיניזם הנאור בישראל. יתר על כן, כאישה שאורח חייה והשקפותיה מעוגנים בעולמן של הלכה ומסורת, אמונתה, אומץ-לבה ומנהיגותה ראויים להערכה יתרה.

 

במקביל לעיסוקיה החינוכיים והחברתיים שמה לה אליס שלוי למטרה להביא לידי הבנה בין אנשים בעלי דעות שונות ולקדם סובלנות הדדית. מאז שנות השמונים היא פעילה במסגרות השואפות להתמיד בקיום שיח פתוח ומתמשך בין יהודים לפלסטינים.

 

בקורות חייה האישיים והמקצועיים של פרופ' אליס שלוי שלובה יזמות רעיונית והגותית עם פעילות מעשית. היא אינה מסתפקת בעיסוק האקדמי או בדיון הפילוסופי המופשט, אלא פועלת למימוש רעיונותיה וליישומם בפועל. זאת בכל קשת העניינים שהיא בחרה להיות מעורבת בהם, שמחויבתה נתונה להם, ושהיא נכונה להקדיש עבורם את ימיה ואת מרצה.

 

על כל אלה מצאה ועדת השופטים את הפרופ' אליס שלוי ראויה לפרס ישראל בתחום של מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ז.

 

 

 

השופטים:

פרופ' יחזקאל טלר, יו"ר

ד"ר דוד אלכסנדר

גב' מירלה גל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012