education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נימוקי השופטים
 

פר"ח, הפרויקט הסטודנטיאלי הלאומי של מדינת ישראל, החל את דרכו לפני 34  שנים במכון ויצמן למדע. מקומץ חונכים הפך פר"ח לפרויקט הגדול והמוביל בארץ בתחום החונכות והפעלת הסטודנטים בקהילה. כ-30,000 סטודנטים פועלים בפר"ח מדי שנה, ומאז הקמתו ועד היום פעלו במסגרתו כחצי מיליון סטודנטים. כיום פר"ח פועל ב-1,500 בתי ספר ופרויקטים שונים הפזורים ב-207 יישובים, ממטולה וברמת הגולן בצפון ועד אילת בדרום.

 

פר"ח יזם וטבע את העיקרון שמקבלי מלגות מהציבור חייבים בהענקת תמורה לקהילה. הסטודנטים הפועלים במסגרת פר"ח - יהודים וערבים, חילוניים ודתיים – הם כולם תלמידי המוסדות להשכלה גבוהה הבאים מכל קשת תחומי הלימוד האקדמיים, רבים מביניהם ממגזרי אוכלוסייה שלא הגיעו קודם לכן לאקדמיה.

 

במשך 34 שנותיו זכה פר"ח להשפיע על חייהם של למעלה ממיליון ישראלים – סטודנטים, חניכים והורים. פר"ח פועל אך ורק בעיירות פיתוח ובשכונות מצוקה או בקרב אוכלוסיות נזקקות, ומעניק עדיפות ראשונה לפעילות ביישובי הפריפריה. 62% מחונכי פר"ח פועלים בדרום הארץ ובצפונה. כחמישית מפעילות פר"ח מתבצעת בכפרים ובערים במגזר הערבי. כ-13% מילדי פר"ח שמוענקת להם חונכות אישית הם ילדים למשפחות עולים. חונכי פר"ח פועלים גם לחיזוק הדימוי העצמי של הילד ולהעשרת הידע הכללי שלו, בנוסף לסיוע בלימודים שהם מעניקים לו. הפעילות איננה מצטמצמת לתחומי בית הספר והבית, אלא נפרסת גם לתחומי השכונה והקהילה.

 

עבודתם של חונכי פר"ח נעשית מתוך צניעות, חסכנות ויעילות, בצד מוטיבציה גבוהה, מקצועיות ויכולת ניהולית מעולה. את תרומתם לחברה ולחינוך הנוער אפשר לסכם בדברי אחד החונכים, שאמר: "הייתי עולה חדש בן 10 כשקיבלתי חונך של פר"ח. בזכות האהבה הגדולה שקיבלתי מהחונך שלי בפר"ח הגשמתי את חלומי – להיות כמו כולם. עכשיו גם אני חונך בפר"ח; אני חונך ילד עולה חדש בן 10. עכשיו יש לי הזכות להחזיר את מה שקיבלתי, לעזור למישהו שזקוק לי, שזקוק לחום ולאהבה."

 

על תרומתו לחינוך הנוער, לקהילה ולחברה ראוי פר"ח – פרויקט חונכות - לקבל את פרס ישראל בתחום מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תשס"ח.

 

 

השופטים:

פרופ' יהושע שמר, יו"ר

פרופ' יצחק בריק

גב' שלומית כנען

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2012