education - חינוך פרסי ישראל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הרב אלי סדן – פרס על מפעל חיים: תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה
נימוקי שופטים
 

הרב אלי סדן נולד בבודפשט, 1948 (תש"ח), ובהיותו בן שנה עלה ארצה עם משפחתו. למד בתל אביב בתיכון צייטלין, שימש מדריך וקומונר פעיל בתנועת בני עקיבא, לחם בנח"ל המוצנח במלחמת ששת הימים, ובשירות המילואים השתתף במלחמת יום הכיפורים כלוחם בצנחנים. אחרי המלחמה היה ממקימי המושב קשת ברמת הגולן ושימש מזכירו, וכן ריכז את המטה לשחרור אסירי ציון ובתוכם נתן שרנסקי. בשנת 1981 (תשמ"א), אחרי לימודים בישיבת מרכז הרב, הוסמך לרבנות. בשנת 1984 (תשמ"ד) היה ממקימי הגרעין התורני-חינוכי בעיר אילת, ולאחר ארבע שנות שליחותו שם פנה לאפיק חינוכי ייחודי שבו הוא צועד ואותו הוא מרחיב כל העת, עד היום.


בשנת 1988 הקים הרב אלי סדן את המכינה הקדם צבאית הראשונה "בני דוד". לראשונה הוקמה מסגרת המיועדת לבוגרי תיכונים לתקופה שבין התיכון לשירות הצבאי (כשנה עד שנתיים). המכינה עוסקת בעיקר בהכנה לשירות משמעותי בצה"ל, הן בשלב המידי הן בטווח הארוך יותר לקראת יציאה לחיים אזרחיים תורמים ומשמעותיים לחברה.


המכינה היוותה פריצת דרך מכוננת בדרך השתלבותם של צעירי הציבור הדתי לאומי במסגרת הצבאית, אך צעד זה היה הצעד הראשון בלבד. הרב סדן בחזונו ובעשייתו האיר את הדרך להקמת מכינות נוספות – ואכן הוקמו רבות כאלה. לאחר הקמת המכינה הקדם צבאית "בני דוד" הוקמו בעקבותיה עוד מכינות רבות. בשנת 1998 נעשה הצעד הגדול הבא: הרב סדן עזר סייע בהקמתה ובייסודה של המכינה החילונית הראשונה, "נחשון". מאז ועד היום הוקמו מכינות קדם צבאיות רבות ושונות המתאימות למגוון אוכלוסיות ובהן מכינות לבנים, מכינות לבנות, מכינות מעורבות חילוניות ודתיות ואף מכינות בעדה הדרוזית. בישראל פועלות היום 48 מכינות קדם צבאיות. מאות בוגרי התיכונים המתמודדים על השתלבות במכינות פונים גם למסגרות מקבילות של התנדבות למען החברה בישראל.


הרב סדן נמצא בקשר מתמיד עם ראשי מערכת החינוך והביטחון ועם ראשי המכינות במטרה להמשיך ולקדם את המהלך החינוכי הזה ולפתחו, ולהביאו לפתחם של רבים וטובים ככל שניתן.


מעשיו של הרב סדן לא זו בלבד שהובילו לעלייה גדולה במספרם של צעירים המעוניינים לשרת שירות משמעותי בצבא ולהשתלב בחברה כאזרחים מעורבים ואכפתיים, אלא שהם הקימו גשר וחיבור בין חלקי החברה וקירבו את הזרמים השונים שמהם מורכבת החברה הישראלית. מעשיו הובילו לעשייה משמעותית משותפת לטובת הכלל בדרך של קירוב והבנה ותוך הקפדה על הנחלת ערכים.
הרצון לשתף ציבורים רבים ככל האפשר בנשיאת נטל האלונקה הצבאי והחברתי במדינה היווה מודל אשר יושם בהצלחה במסגרת מסלול המכינות הקדם צבאיות. הערכים המיושמים במודל זה הם הקפדה על השתלבות בקיים ורצון להצלחה חוצה מגזרים, ושיח של קידוש החיים ואיכותם בחברה הישראלית.


בוגרי המכינות בולטים מאוד במגזר הציבורי, בתחומי הרווחה והחברה, בתחום החינוך וההתנדבות ובתפקידים משימתיים נוספים. במקומות המגוונים שבהם הם משתלבים ניכרות המסירות, המוטיבציה, האכפתיות ו"הראש הגדול" שספגו בעת הלימודים במכינות.


מפעל המכינות הקדם צבאיות שהגה והקים הרב סדן יצר למעשה מדרגה חדשה בתהליך ההתפתחות של הנוער הישראלי. זהו פרק זמן בין סיום התיכון ובין תחילת השירות הצבאי, שבמהלכו נערכים הבוגרים הצעירים ערכית ומעשית לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל ולהשתלבות בוגרת ותורמת בחברה הישראלית.


לאור כל האמור לעיל ראתה הוועדה בפועלו של הרב סדן עשייה בעלת השפעה רחבה ורבת-חשיבות על החברה בישראל, ומצאה אותו ראוי לקבלת פרס ישראל על מפעל חיים – תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.


שופטים

השופטת בדימוס שרה פריש, יו"ר
מר יהורם גאון
מר איל גבאי
מר סלמאן עאמר

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  13/05/2016