education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
להישאר בריאים עם בעלי חיים
 

בעלי חיים בגן הילדים -
גידול בעלי חיים ואחזקתם בגן הילדים צריך להיות חלק מתכנית חינוכית
רחבה ומקיפה בעלת מטרות מוגדרות.
בעלי החיים יכולים לשמש למטרת לימוד, להפעלה - ליטוף, להקניית הרגלי
ניקיון ואחריות.
בעלי חיים המתאימים לגידול ולאחזקה בגן צריכים להיות:
 קטנים
 נעימים למגע או לליטוף
 קלים לאחזקה ולטיפול
 לא מזיקים בטיחותית
 קלים להשגה
 זולים

היבטים חינוכיים בגידול בעלי חיים:
ערך חינוכי לימודי רצוי להחזיק מגוון משפחות של בעלי חיים
(ארנבות, אוגרים, חזירים, עכברים לבנים - כולם ממשפחת המכרסמים).
.1
מערך לימודי על בעלי חיים צריך לכלול בפינת החי גם צילומים, תמונות
ודפי מידע על בעלי חיים.
.2
רבייה וגידול אצל בעלי חיים צריך להילמד עם גורים (למשל: קן וביצים
ללימוד רביית עופות).
.3
סביבה טבעית אפשר ללמד על-ידי בניית סביבה כזו, וכך להרחיב על בית
הגידול של בעלי החיים.
.4
מזון - ניתן להכין תצוגה ובה סוגי המזון של בעלי החיים.
.5
כסות - דוגמת פרווה או נוצות מאפשרות לימוד על כסות בעלי החיים.
.6
בעלי החיים המומלצים לאחזקה בגן הילדים:
מכרסמים קטנים - ארנבת, שרקן, אוגר, עכברים לבנים, גרבילים.
עופות - ציפור שיר: פינקים, כנרית, ציפורי אהבה, קוקוטלים.
עופות קרקע: שלווים
עופות משק: אפרוחים, תרנגולת, ברווז - רק בגן עם מכלאה חיצונית גדולה.
דגים - דגי זהב באקווריום או בריכה פתוחה
דגים טרופיים באקווריום מחומם
דו-חיים - צפרדע, קרפדה
זוחלים - נחש, לטאה
חרקים - חרגול, עכביש, נמלים.
חלזונות ושבלולים

אפקט הליטוף:
ליטוף בעלי החיים צריך להיות בהשגחה כדי למנוע -
נשיכות
.1
נפילת בעלי חיים
.2
מניעת התעללות
.3
- רצוי להחזיק כלוב מתאים לליטוף, שבו בעלי החיים חופשיים, והילדים
יכולים ללטף את החיות מעבר לגדר נמוכה (הכוונה לכלוב המשמש לליטוף בלבד.
בתום הליטוף בעלי החיים חוזרים לכלוב הרגיל בו הם שוהים). - ניתן לבנות
אקווריום נמוך במיוחד לליטוף דגי זהב.

מקום האחזקה והתנאים הדרושים:
בעלי החיים יכולים להיות מוחזקים בתוך הגן בפינה או בחדר מיוחד,
בחצר הגן רק במכלאה שנבנתה במיוחד עבור בעלי החיים. בעלי חיים אשר
דורשים חימום בעונת החורף מכרסמים קטנים - ארנבת, שרקן, אוגר, עכברים
לבנים, גרבילים. עופות - ציפורי שיר: פינקים, כנרית, תוכונים, ציפורי אהבה,
קוקוטלים.
            עופות קרקע - שלווים
            עופות משק - אפרוחים, תרנגולת, ברווז - רק בגן עם מכלאה חיצונית גדולה
דגים - דגי זהב באקווריום או בבריכה פתוחה
          דגים טרופיים באקווריום מחומם
דו-חיים - צפרדע, קרפדה
זוחלים - נחש, לטאה
חרקים - חרגול, עכביש, נדל, נמלים.
חלזונות ושבלולים

מספר עצות כלליות:
 יש ליצור קשר עם הווטרינר העירוני ולהזמינו לבקר ולהביע את דעתו -
עצותיו חשובות וניתנות ללא תשלום.
 בעלי החיים בגן אינם יכולים לבוא על חשבון בטיחות או בריאות ילדי הגן.
 כל בעלי החיים ברשימה המומלצת אינם זקוקים לחיסון, אך במקרה
של נשיכה יש לדווח מיד לווטרינר העירוני
ולפעול על-פי המלצותיו.
 חיה נשכנית יש להוציא מפינת החי.
 אין לקבל לפינת החי בעלי חיים שהילדים מביאים מהבית - לרוב
אלה בעלי חיים עם בעיות בריאות או התנהגות
(יש להתנות את קבלת החיה בבדיקת הווטרינר העירוני).
 בעלי חיים יש לרכוש רק ממקור אמין ובריא.
 יש לדאוג למזון מיוחד לכל סוגי בעלי החיים. 
 בעלי החיים צריכים להיות בכלובים/אקווריומים מתאימים עם כלי מזון ומים.
 בעלי החיים צריכים להיות במספר מתאים. עודף בעלי חיים יגרום למחלות,
לתמותה, לבעיות התנהגות, ללכלוך רב. אם הרבייה גדולה יש למסור את
הצאצאים או שיש להפריד בין ההורים כדי שהרבייה תיפסק.
 בעלי חיים שמתו באופן חשוד או במספר רב, יש לדווח לווטרינר העירוני.
 רצוי שיהיה כלוב נוסף לבידוד בעלי חיים חולים, או לאחר המלטה.
 יש לשמור את פינת החי נקייה תמיד.
 יש להשגיח על בעלי החיים ממגע עם ילדים אלימים.
 יש להקצות זמן מוגדר לליטוף (ארנבת אינה יכולה להיות מוחזקת על
הידיים במשך שעות).
 יש לתכנן מראש מה לעשות עם בעלי החיים בזמן החופשות.

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לעירית ליבנה,
ממונה על תחום הבריאות וחינוך לבריאות במשרד החינוך;
  טל': ‏02‎-5603451
  פקס: ‏02‎-5602085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  20/01/2013