education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ילדים והורים מתנסים בכתיבת סיפור
 

דגם מערך למפגש עם ההורים וילדיהם

ההיערכות לקראת הפעילות
1. הכנת תמונות במתכונת שנבחרה
2. הכנת כלי כתיבה, צבעים ובריסטולים
3. הכנת "פינות עבודה" כמספר זוגות המשתתפים.

מהלך הפעילות
 התכנסות
 הסבר על הפעילות המתכוננת
 הפניה למוקדים שבהם נמצאות התמונות ולביצוע המשימה
 התכנסות במליאה והצגת הסיפורים שנכתבו
 סיכום וסיום.
את הפעילות כתיבת הסיפור ניתן לבצע בדרכים אחדות. להלן כמה הצעות:

 1. ההורים והילדים יבחרו בתמונה אחת ממבחר תמונות שמתארות דמויות מעולם  הילד או תמונות שמתוארים בהן מצבים הקשורים לחיי הילד; הם יחברו סיפור  בעקבות ההתבוננות בתמונה ויעלו את סיפורם על הכתב.
  המעונינים יספרו לכל המשתתפים במליאה את הסיפור שחיברו.
  הסיפורים של כל המשתתפים ייאגדו לספר "סיפורי הגן"; שמות המחברים ייכתבו במקום המתאים.
 2. הילדים וההורים יכינו "ספר" מתמונות של כתבי עת. הילדים שירצו בכך או
  הוריהם יספרו במליאה את הסיפור שכתבו.
 3. לרשות המשתתפים יעמדו כמה סדרות של תמונות המספרות סיפור ברצף.
  ההורים והילדים יסדרו את התמונות לפי הרצף ויכתבו סיפור לפי התמונות.
  במליאה - יספרו המשתתפים המעונינים את הסיפורים שכתבו.

  בסיום הפעילות אפשר לשלב את הספרים או הסיפורים בין מבחר הספרים שבספריות הגן.

______________

מתוך: מעורבות הורים בספריית גן הילדים- מדריך לגננת, הוצאת מחלקת הפרסומים של משרד החינוך, 1996

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  29/10/2008