education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טפסים שונים
 
 
 אישור על סיום לימודים
 אישור פיקוח על התמחות
 דו"ח על נוכחות גננות בכיתות גן
 דוח על תאונה
 דיווח על אירוע חירום חריג
 הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
 הסכמת הורה לכלול בן/בת בפעילויות אתר האינטרנט שהמוסד מקים/יקים
 הסכמת הורה לכלול את ילדו בצילומים
 הפניה לוועדת השמה
 הסכמה להשתתפות באתר
 הצהרה על בריאות ילד תשעא1
 הצהרה על מצב בריאות ילד
 מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים
 פרטי גן
 קבלת תמיכה לימודית
 שחרור טרום חובה לפני סיום הלימודים
 שחרור ילדים מהגן לצהרון
 תאום מקוון של טיול במינהלת טיולים- במקום טופס
 تصريح: تسريح الأطفال ابناء الثّالثة قبل ا 
 
   
  תאריך עדכון אחרון:  18/06/2014