education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טפסים שונים
 
 
 אישור על סיום לימודים
 אישור פיקוח על התמחות
 דו"ח על נוכחות גננות בכיתות גן
 הבאת ילדים לגן והחזרתם מהגן
 הסכמה להשתתפות באתר
 הסכמת הורה לכלול בן/בת בפעילויות אתר האינטרנט שהמוסד מקים/יקים
 הפניה לוועדת השמה
 הצהרה על בריאות ילד תשעא1
 הצהרה על מצב בריאות ילד
 מתנדב בעת שביתת סייעות בגני ילדים
 פרטי גן
 קבלת תמיכה לימודית
 تصريح: تسريح الأطفال ابناء الثّالثة قبل ا 
 דוח על תאונה
 דיווח על אירוע חירום חריג
 שחרור טרום חובה לפני סיום הלימודים
 שחרור ילדים מהגן לצהרון
 תאום מקוון של טיול במינהלת טיולים- במקום טופס
 
   
  תאריך עדכון אחרון:  22/01/2011