education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
כדאי לדעת - צוות מסייע
 

צוות מסייע של אנשי מקצוע ו/או ממלאי תפקיד נותן שירות לגן. עם הצוות המסייע העובד בגן בקביעות נמנים – הסייעת לגננת, גננת משלימה, מורה לריתמוזיקה, גננת שי"ח וגננת בתפקיד סיוע.

עם הצוות המסייע הנותן שירות מקצועי עשויים להימנות גם אחות, פסיכולוג, עובד סוציאלי, קצין ביקור סדיר וקצין הביטחון (קב"ט).

כמנהלת הגן, הגננת אחראית לצוות המסייע ומשתפת פעולה עם אנשי המקצוע הפועלים בגנה. כדי שנותני השירות יוכלו לתִתוֹ בצורה הטובה ביותר, הגננת תאפשר תנאי עבודה אופטימליים, תספק את כל הנחוץ, במטרה להפיק תועלת מרבית מעבודתם.

נסקור להלן את תפקידי הצוות המסייע ואנשי המקצוע, תחילה את הכפופים לרשות המקומית ובהמשך את הכפופים למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.

צוות מסייע הכפוף לרשות מקומית

סייעת לגננת (עוזרת לגננת)

סייעת הגן מתמנה לעבודתה על ידי הרשות המקומית. הגננת אחראית על עבודת הסייעת, מדווחת למעבידה – דהיינו לרשות המקומית, לארגון נשים, או כיוצא בזה, וכן מדווחת למשרד החינוך על גבי הדוח החודשי של הגננת (ראי פרק: תחומי אחריות של הגננת כלפי הרשות המקומית).

האקלים החברתי בגן יושפע במידה רבה ממהות הקשר בין הגננת לסייעת. אורח העבודה של הסייעת בגן, הרגשתה בגן ונכונותה לשתף פעולה עם הגננת תלויים במידה רבה ביחס הגננת כלפיה.

הסייעת היא שותפה מלאה לגננת, על כן חשוב שהגננת תעניק לה תשומת לב, יחס שהוא תנאי בסיסי לשיתוף פעולה בין השתיים, ותעניין אותה בעניינים שונים הקשורים לעבודה בגן. שיתוף הסייעת עשוי להניב פרות ויתבטא בטיב הסיוע שיוגש, ביחס הסייעת לילדי הגן ולכל באי הגן.

כמנהלת המוסד, הגננת אחראית על כל המתרחש בו כלפי ציבור ההורים, כלפי הבעלות על הגן וכלפי משרד החינוך. כיוון שתחומי עבודת הגננת רבים ומגוונים, כדאי לה להאציל סמכויות על הסייעת ולגדור לה תחומי אחריות אגב ליווי מתמיד המבטיח שהעבודה תתנהל כסדרה.

תחומי אחריות של הסייעת

 1. ניקיון הגן – עבודת הניקיון היסודית נעשית אחרי שהילדים עוזבים את הגן.
 2. שמירה על ילדי נשים עובדות – עד לבוא הגננת בין השעות 07:55-07:30.
 3. פתיחת הגן וסגירתו.
 4. הכנת חומרי יצירה – לפי הוראות מדויקות של הגננת.
 5. אחסון חומרים ומכשירים במחסן – לפי הוראות מדויקות של הגננת.
 6. הכנת הציוד לחצר – לפי הוראות מדויקות של הגננת.
 7. סיוע במשך יום הלימודים בגן בכל עזרה שתתבקש.
 8. השגחה על הילדים בחצר בשעה שהגננת עובדת עם קבוצת ילדים בגן.

הנחיות הקשורות לעבודת סייעות בגנים נקבעות על ידי מרכז השלטון המקומי בתיאום עם גורמים נוספים, ומתפרסמות בפרסומים הנשלחים לרשויות המקומיות.
האיגוד המקצועי המייצג את הסייעות במדינה הוא הסתדרות הפקידים. לשם קבלת מידע והדרכה, הסייעת יכולה לפנות לחטיבת עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות הפקידים.


פסיכולוג

פסיכולוג הגן מטפל מטעם השירות הפסיכולוגי המקומי בבריאותם הנפשית של ילדי הגן. יש מקומות שבהם הרשות מקצה מחלקה בשירות הפסיכולוגי לגנים, ויש רשויות שבהן הגנים מסונפים לשירות הכללי.

ניתן להיעזר בפסיכולוג בתחומים הבאים:

 1. בעיות התנהגות של הילד היחיד, בקבוצת ילדים ועם כלל הגן.
 2. שיחה עם הוריו של הילד הבעייתי – בשעה שמתעוררת בעיה מיוחדת.
 3. שיחה עם קבוצת הורים או עם כל הורי הגן בנושא אקטואלי (ראי פרק: מנגנוני קשר).
 4. אבחון מוכנות לבית ספר בשעת הצורך.
 5. ייעוץ לגננת בדבר בעיות אשר מתעוררות עם ילד או עם ילדים אחדים.
 6. ייעוץ לגננת במצבי לחץ אישיים (של ילד או משפחה בגן) ולאומיים.
 7. אבחון ילדים להשמה במסגרות חינוך מיוחד (כגון כיתה טיפולית, גננת שי"ח). 

צוות מסייע הכפוף למשרד החינוך

גננת משלימה

החל משנת הלימודים תשנ"א הועמדה יחידת העבודה של הגננת על 30 שעות בשבוע בחמישה ימים, לפיכך עלה הצורך במילוי מקום הגננת ביום היעדרותה, ונוצר התפקיד 'גננת משלימה'.

גננת משלימה היא גננת שתפקידה להשלים את שבוע העבודה בגנים אחדים, על פי סידור העבודה שנקבע עם הפיקוח על הגנים.

את תכנית העבודה מתכננת הגננת המשלימה אגב תיאום עם הגננת האם.

הגננת המשלימה היא חלק מצוות הגן, לכן ראוי שתשתתף באירועים המקיימים בגן הילדים.

גננות משלימות משתתפות בפעילויות של הגננות באזור הפיקוח שלהן, ומשתלמות במסגרות המקובלות במחוזן.

גננת שילוב (שי"ח) וגננת משולבת בגן משולב

גננת השילוב היא בעלת הכשרה בחינוך מיוחד, והיא מופנית לעבודה עם ילדים מתקשים הלומדים בגנים הרגילים. תפקידה של גננת השילוב, בשיתוף עם גננת האם, הוא להתאים דרכי עבודה לילד המתקשה כדי לעזור לו להתגבר על קשייו, לפתח את יכולותיו ולהשתלב בחברת הילדים.

העבודה עם הילד המתקשה תיעשה בהתאם לצרכיו וליכולותיו, אם בעבודה פרטנית ואם בקבוצתית, בחדר נפרד או בחדר הגן.
שתי הגננות, גננת האם וגננת השילוב, יבנו תכנית חינוכית יחידנית (תח"י) לילד המתקשה, על פי המידע שבידן* תוך שיתוף ההורים.

יש לקבל אישור הורים לעבודת גננת שי"ח על ילדם. 

שיתוף עבודה בין גננת אם וגננת השילוב

הגננת האם תציג לכלל הורי הגן את גננת השילוב בחלק מצוות הגן, ותתאר את דרך עבודתן המשותפת בגן.

הגננת האם תציג לילדי הגן את גננת השילוב כחלק מצוות הגן ותתאר את תפקידיה. השיחה יכולה לזמן דיון בקשיים ובדרכי התמודדות עמם.

על שתי הגננות לשתף זו את זו במידע לגבי תפקוד הילד המתקשה בתחומים ובמצבים שונים וכן במידע בדבר יכולות וקשיים:

 • הגננת האם תדווח על תפקוד הילד בפעילויות הגן.
 • גננת השילוב תדווח על ממצאי ההערכה החינוכית, על מידע הנאסף בתיק התלמיד ממקורות שונים ועל תפקוד הילד במהלך העבודה הטיפולית איתה.
 • אם יש בעלי מקצוע נוספים המטפלים בילד, יש לשתף אותם בדיונים המקצועיים.

על שתי הגננות לנתח את המידע שברשותן ולתכנן התערבות מתאימה על-ידי כל אחת מהן.
________________________________
* עוד על תח"י ראי בפרק: ילדים בעלי צרכים מיוחדים, סעיף ב'


גננת בתפקיד סיוע

גננת מסייעת היא גננת העובדת עם קבוצות ילדים בכמה כיתות גן שאוכלוסיית גניהן הוגדרה כבעלת חסך בתחום כלשהו. מטרת עבודת הגננת המסייעת היא קידום הילדים לקראת סגירת הפער בינם לבין כלל הילדים.

הסייעת מודרכת באופן אינטנסיבי בחומרי למידה ודרכי הוראה על ידי המפקחת על הגן, או על ידי מי שמונתה על ידה.
גננת מסייעת העובדת עם גילאי חובה, עובדת בקבוצות של 6-5 ילדים כ- 20 דקות פעמיים בשבוע.
גננת מסייעת העובדת עם גילאי טרום-חובה עובדת בקבוצות של 5-4 ילדים,
כ- 15-10 דקות פעמים בשבוע.

תכנון העבודה וכן קביעת התנאים הפיזיים לעבודת הגננת המסייעת ייעשו בתיאום עם גננת האם.

מורה למוזיקה או ריתמוזיקה

המורה נמצאת בפיקוח המפקחת על הוראת המקצוע במשרד החינוך ועובדת לפי תכניות לימודים של המשרד. הגננת אחראית למהלך תקין של השיעורים המתקיימים בגנה, ועליה לאפשר תנאים נאותים לקיום השיעורים.

תנאים הכרחיים לקיום שיעורי מוזיקה או ריתמוזיקה

 • מרחב מרבי.
 • עמידה בלוח זמנים – הכנה לשעה היעודה:
  • הכנת חדר הגן,
  • ריכוז הילדים – רגועים ורוויים.

הגננת נוכחת בשיעורים, שותפה לפעילויות ועוזרת להפעיל ולפתח את כישורי הילדים. היא גם האחראית על המשמעת.

תכנון לטווח ארוך ייעשה בתיאום עם הגננת במפגשים מעת לעת ומחוץ לשעות העבודה.

אחות – כפופה למשרד הבריאות

אחראית למתן שירות רפואי לגן היא האחות, המלווה את הילדים מינקותם, ועל כן מצויה ברקע הבריאותי של כל ילד וילד. היכרותה עם ילדים מחד גיסא, וידיעותיה המקצועיות המעודכנות מאידך גיסא, הופכות אותה למסייעת פוטנציאלית לגננת בנושאי בריאות.

האחות יכולה לסייע לגננת ביישום תכנית הלימודים. לדוגמה – האחות יכולה לשוחח עם הילדים ולהדגיש נושאים כמו תזונה, צחצוח שיניים, שמירת ניקיון הראש, מניעת מחלות מידבקות וכדומה.

האחות יכולה לסייע לגננת גם בעבודתה עם ההורים. לדוגמה – באספת הורים לשוחח, להאיר ולפתח נושא שגננת אינה מצויה בו, כמו למשל תזונה נכונה, בעיות בריאות שעולות לסדר היום ועוד.

פרטים על שירותי הבריאות ביישוב תקבל הגננת בתחילת שנת הלימודים מן הרשות המקומית האחראית על גן הילדים.

_________________________

מתוך: "כדאי לדעת - מדריך לניהול גן ילדים", נכתב באגף לחינוך קדם יסודי, 1997

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/08/2014