education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הנחות יסוד ועקרונות מנחים
 

מתוך חוזר המנהל הכללי תשע/1(א), י"ב באלול התשס"ט 01 בספטמבר 2009

 פרק ג': היערכות חינוכית מערכתית כוללת ליצירת אקלים מיטבי ולמניעה ולצמצום של האלימות בגן הילדים

4.1

כללי

גורמים רבים משפיעים על אופי ההתנהגות החברתית של הילד בגיל הרך.  התנהגותו מושפעת מגורמים חיצוניים כמו התרבות והחברה שבה הוא גדל ומגורמים פנימיים כמו מזג ואפיונים אישיותיים. לסביבה החינוכית יכולת לכוון ולווסת את הביטויים ההתנהגותיים. אקלים מיטבי בגן הילדים הוא גורם מרכזי המשפיע על התפתחות הביטחון האישי של כל ילד, מאפשר לכל פרט לגבש דימוי עצמי חיובי ותחושת ערך עצמי, ומוביל לרכישת חוקים חברתיים וכישורי חיים הבונים תחושת שייכות חברתית. כל אלה מבססים אצל הילדים הצעירים התנהגויות נורמטיביות המקובלות חברתית. הכניסה למסגרת החינוכית משמשת עבור הילדים מפגש ראשוני עם העולם הסובב ועם דרישותיו, במעבר מתרבות המשפחה והסביבה הקרובה של הילד.
כדי ליצור אקלים חינוכי מיטבי יש ליישם אסטרטגיה מערכתית, מתוכננת, עקבית וארוכת טווח, המתייחסת בו-זמנית לבניית אקלים בטוח, לקידום רווחה נפשית של כל ילד ולהתמודדות עם קשיים רגשיים כאשר הם עולים. כל זאת תוך מניעת התנהגויות בעלות אופי אלים והתנהגויות סיכון. יש ליישם את האסטרטגיה ברמה מערכתית וברמה פרטנית במקביל ובו-זמנית. 

 

4.2

הנחות יסוד ועקרונות מנחים ליצירת אקלים מיטבי בגן הילדים

  1. אלימות היא פגיעה בכבוד האדם ובזכויותיו הבסיסיות, ילד ומבוגר כאחד. הטיפול באלימות יהיה כזה המכבד את כל המעורבים כבני אדם ושומר על כבוד האדם שלהם ועל זכויותיהם, ובפרט על זכויותיהם להגנה על שלומם הנפשי והפיזי, להליך הוגן ולפרטיות.
  2. אקלים מיטבי משמש בסיס למניעת אלימות. סביבה נינוחה ובטוחה היא חיונית לתהליכי ההתפתחות של ילדים צעירים. אקלים מיטבי מאפשר לכל פרט לחוש מוגנות פיזית, לרכוש ערכים בסיסיים של חיים בחברה שוויונית, לפתח את יכולותיו בכל אחד מתחומי ההתפתחות (ובכלל זה השיפוט המוסרי), לצבור ידע וללמוד ולרכוש מיומנויות וכלים לחשיבה, לתכנון ולפתרון בעיות. כלים אלה נדרשים לילד להתמודדות בהווה וישתכללו עם התבגרותו. תהליכי עומק חינוכיים יכולים למנוע אירועי אלימות בעתיד.
  3.  שיתוף פעולה בין צוות הגן לבין גורמים נוספים חיוני ליצירת אקלים גן מיטבי. חשוב ליצור שיתוף פעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים להבניית תשתית לקידום אקלים מיטבי בגן הכולל מענה לצרכים הרגשיים של הילדים וקביעת כללים ותקנון התנהגותי. שיתוף הפעולה יתקיים בין הגורמים האלה: הצוות החינוכי, מפקחת הגן, המערך המסייע, גורמים ברשות העירונית, השירות הפסיכולוגי החינוכי-הייעוצי ביישוב, גננות עמיתות ביישוב והורי הילדים.
  4. הגננת והצוות החינוכי של הגן הם דמויות מרכזיות בקידום אקלים גן מיטבי. במסגרת המשפחתית-ביתית ההורים הם הדמויות המרכזיות בחייו של הילד בגיל הרך. עם יציאתו מבית הוריו למסגרת החוץ-ביתית הגננת והצוות החינוכי הם דמויות משמעותיות נוספות עבורו להתקשרות, לחיקוי, לתמיכה וללמידה. הגננת אמונה על יצירת קשר עם כל ילד, תוך העמקת ההיכרות אתו והתייחסות מובחנת לאישיותו. עליה לזהות את נטיותיו של הילד ואת העדפותיו, את סגנון התנהגותו, את מאפייני המזג שלו וכן את דפוסי התרבות של משפחתו. על הגננת מוטלת האחריות להיות ערה לאיתותי מצוקה של ילדים הבאים לידי ביטוי בהתנהגויות שונות ולעתים אף בהתנהגויות בעלות אופי תוקפני. ההתמודדות עם אלימות, עם מצבי תוקפנות ועם התפרצויות זעם של ילדים היא חלק מהמשימות של הצוות החינוכי של הגן בליווי מתמשך של פסיכולוג, יועץ חינוכי וגורמים מקצועיים במתי"א ולא של גורמים חיצוניים הנכנסים להפעלת תכניות קצרות-טווח. חשוב שהגננת תעמוד בקשר רצוף עם ההורים ותבחן יחד עמם דרכים להתמודדות.
    תפקידם של אנשי מקצוע מסייעים יהיה להעצים את הגננת ואת צוות הגן על ידי העמקת הידע, הכשרה והתמחות.
  5. הגברת הנוכחות והמעורבות של מבוגרים בגן מקדמת אקלים מיטבי. נוכחות מבוגרים בסביבת ילדים צעירים בגן מקדמת את יכולתם לווסת את רגשותיהם ותומכת בתהליכים חברתיים של שיתוף פעולה ופתרון קונפליקטים. פיקוח והשגחה של מבוגרים תורמים למניעת התנהגויות תוקפניות ומסכנות של ילדים צעירים. הגברת הנוכחות של מבוגרים, בעיקר במצבים של פעילות חופשית, מאפשרת לילדים למידה יעילה יותר של חוקים חברתיים ויישומם. חשובה נוכחות של מבוגר גם בסביבות סמויות מן העין (חדר השירותים, חצר אחורית), שבהן לעתים מוגברות התנהגויות פוגעות ומסכנות. על צוות הגן לפתח מנגנונים להגברת נוכחות פיזית ורגשית, כמו למשל עיצוב הסביבה הפיזית ומרחבי הפעילות באופן שייווצר קשר עין של מבוגר עם הילדים ותכנון סדר היום באופן שיאפשר אינטראקציות של מבוגר עם ילדים בהרכבים שונים, בדגש על זמינות רגשית.
  6. יש לשלב בין פעילות למניעת אלימות לבין התמודדות עם התנהגויות מקשות. בגן הילדים יש לבסס את ההתמודדות עם אלימות על ידי פעולות מניעה, ובמקרים שבהם לא הובילו התהליכים לתוצאה הרצויה יש לנקוט פעולות חינוכיות לטיפול בילדים בתוך הגן, תוך שיתוף הוריהם בתהליך. במקרים שבהם הגיעה הגננת למסקנה  כי יש לנקוט פעולה מערכתית, היא תערב גורמים שונים היכולים לסייע לה. כמו כן, נוכח התנהגות מקשה במיוחד של ילד יש מקום לשקול הערכה כוללנית של תפקודו.
  7. משוב וחיזוקים חיוביים יחד עם הצבת גבולות תורמים לביסוס התנהגויות רצויות אצל ילדים. מתן חיזוקים חיוביים עבור התנהגויות מצופות המקובלות חברתית  הוא הבסיס לתהליך החִברות (סוציאליזציה). הפנמת החוקים והנורמות החברתיות  היא תהליך מתמשך, ולא אירוע חד-פעמי. הצוות החינוכי יגביר עירנות למעשים ולפעולות העולים בקנה אחד עם "חוקי הגן" ויתמיד בתגובות ובחיזוקים חיוביים כלפי כל ילד כפרט וכלפי הקבוצה כולה. יש להתייחס לכל התנהגות בעלת אופי תוקפני ולעצור אותה בטרם תתרחש הסלמה.
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/07/2014