education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בחינוך גופני לגיל הרך
 
  

התכנית נכתבה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, ירושלים, התשס"ח, 2007

חברי ועדת התכנית: דר' אלה שובל (יו"ר), אביבה סברדלוב (מרכזת), סניה אבו-רקבה, תמר אילון, בלהה ארצי, רינה כהן רוזנשיין, נעמי לוסטיגמן, דר' חגית שקדי, תמי קשטר, חיה רהט, טלי פרידמן

התכנית חינוך גופני לגיל הרך מיועדת לגננות

וכן למורים לחינוך גופני בגן הילדים ובכיתות א' ו-ב' בבית הספר היסודי.

התכנית אמורה לשמש מתווה לתכנון העבודה.

המבוא לתכנית כולל רציונל המסביר את עקרונות התכנית ומטרותיה.

בהמשך, המסמך מתפצל לשני חלקים:

  • חלק א' מיועד לגן הילדים
  • חלק ב' מיועד לכיתות א' ו-ב'.

כל חלק כולל מפרט מטרות אופרטיביות ותכנים האמורים להילמד בכל שכבת גיל. ראוי לציין שהנושא "שילוב תנועה בסביבה הפיסית והחברתית" הינו נושא חובה לגן הילדים.

 

התכנית מופיעה באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים כטיוטה.

 

  לקובץ התכנית

  לנספחים

 

הוצאת "מעלות"

המשווק: לוני כהן בע"מ
מספר טלפון לבירור החנות הקרובה אליכם:  03-9518418

   
  תאריך עדכון אחרון:  24/06/2015