education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
גינה אקולוגית חינוכית לגיל הרך
 

ביבליוגרפיה

אביבי, א. גן ירוק – חוברת מערכים לגננות גן חובה, עמותת 'סביבה בריאה בערבה', מכון ערבה. 

אבישי, מ. ודלית ק. (1999). על פרחים, גנים וציפורים, נציגי הטבע בגן,  גיליון ד' כרך נ"ד.

אילן, ש. (1997).  הגן הפורה / טיפוח הגן בגישה אקולוגית, משפחת אילן.

אלון, ע. (1989). החי והצומח של ארץ ישראל, החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון.

אלון, ע. (2003).  אלף בית של צפרים, הוצאת הקבוץ המאוחד. 

אמתי, פ. (1998). מדריך בצבעים לבעלי חיים, הוצאת כתר. 

אמתי, פ.; זילברמן, י. (2006). מדריך החרקים בישראל, הוצאת מודן.

אפשטין, ז.; שורץ, מ. (1996). עקבות בעלי חיים, משרד החינוך.

באב, צ.; אגם, ר. (תשנ"ה). הבעה ויצירה בחומרים, הוצאת ת"ל, ירושלים.

בלבן, ע. (2004). בשביל הטבע בעיר, המשרד להגנת הסביבה ועיריית ת"א יפו. ערכת תמונות צפרים.

בלום, ה. (1994). אני, את ואתה ידידים לסביבה, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך.

בן צבי-אסרף א.; צ'ורנה, י. (תשס"ד).  לראות את העולם – ללמוד על חיים בעולם בר קיימא ת"ל לגנ"י, עיריית ראשל"צ , משרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה.

מרכז הצפרות, אוניברסיטת תל אביב. בשביל הטבע בעיר – ערכה בנושא ציפורים בסביבה הקרובה; המשרד להגנת הסביבה, עת"א, ועוד

מרכז השל לחשיבה ומנהיגות סביבתית, בבל, (2006). צורכים עולם.

גבעון, ד. (2002). יוצאים מן הכלים, רמות, מטה מל"מ, משרד החינוך.

לימור, ד. (1995). חצר הגן, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך.

לשם, מ. (1995). מגדיר הפרחים של פרופסור פצפונטבע,  משרד הבטחון ההוצאה לאור, החברה להגנת הטבע.

עופר, י. (2000). נלך אל הנמלה, הוצאת יובל עופר מוצאים לאור.

פולק, ג.; פרבולוצקי, א. (2001). אקולוגיה- תיאוריה והמציאות הישראלית, הוצאת כרטא.

פרבולוצקי, א.; דולב, ע. (2002). ספר האדום של החולייתנים בישראל, הוצאת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

קפלן, א.; חוברה, א.  (2002) צומחים בגן, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך. 

קשתן, י. (2003). גן וחומר, רמות, מטה מל"מ, משרד החינוך.

קשתן, י. ; רוטרי, נ. (2003) טיולים קטנים, רמות, מטה מל"מ, משרד החינוך.

רוטרי, נ. (2007). צמחי בר, מטה מל"מ, משרד החינוך, האוניברסיטה העברית, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי.

רויטמן, ע.; שפיץ, ש. (2007). מועדים בסביבה, איגוד ערים לאי"ס שומרון/ איגוד ערים יהודה/ המשרד להגנת הסביבה.

רשף, ע. (2006). מדריך מפה לחיים ירוקים – להיות ידידותי לסביבה, מפה.

שניידר, ט.  (2004). גן עדן בפתח הבית, יער, שומרה לסביבה.

Gayford, C.G., Environmental Literacy: Towards a Shared Understanding for Science Teachers. Research in Science and Technological Education, v.20 n.1 p.99-110 May 2002.

______________________ 

השתתפו בכתיבה:

משרד החינוך - דר' אסתר ברוקס, ברברה אנדרס, דר' ענת סלע

המשרד להגנת הסביבה - פנינה רפיד

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  12/03/2016