education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
עבודת צוות
 

עבודת צוות המתבצעות באקלים של תמיכה וכבוד הדדי

 

 • מאפשרת המתחלקות  בידע, בדעות, בהרגשות ובאחריות
 • בונה על היכולות ועל הכוחות של השותפים בצוות
 • מונעת שיפוטית ומסייעת לפתור בעיות וקונפליקטים
 • מאפשרת למחנכות להיות פנויות יותר מבחינה רגשית וקוגניטיבית כדי להתרכז בפעוטות, בצורכיהם ובהתעניינותיהם
 • מאפשרת לדון ולהגיע להסכמת על תפיסה חינוכית ולבנות את התכנית החינוכית – טיפולית בהתאם למטרות שהוצבו
 • מאפשרת קיום תהליך של הערכה ובקרה לשיפור התכנית החינוכית
  מסייעת בקיום אינטראקציות חיוביות בתוך הצוות, בין הצוות להורים.

 

הקצאת זמן לקיו פגישות עבודה בצוות לשם הזרמת מידע אמין בין המחנכות לבין עצמן ובין המחנכות להורים היא חלק בלתי נפרד מעבודה חינוכית איכותית עם בני שנתיים-שלוש.

 

פגישות עבודה בצוות מטרתן:

 • להתחלק במידע שנאסף על הילדים
 • לפרש את התצפיות
 • לתכנן ולקבל החלטות משותפות בנוגע לתכנית החינוכית-טיפולית לכלל הפעוטות שבמסגרת החינוכית וליחידים בתוכה
 • להחליט בנוגע לחלוקת העבודה בין חברי הצוות.

 
_______________
מתוך "קווים מנחים לעשייה חינוכית עם גילאי שנתיים-שלוש בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, הערבי והדרוזי", הוצאת משרד החינוך

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  12/02/2014