education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
אורח חיים דמוקרטי בגן הילדים
 
  

מדריך לגננת


 

אורח חיים דמוקרטי בגן ילדים- מדריך לגננת סרוק

 

משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לתכניות לימודים, ‏1988.
דליה לימור, אהובה פומרנץ, נעמי כהן

מדריך להקניית ערכים דמוקרטיים, ובו הצעות ורעיונות לטיפוח אורח חיים דמוקרטי בגן.

חינוך לאורך חיים דמוקרטי הוא מדריך נוסף, המכוון לסייע לך בעבודתך החינוכית בגן הילדים. בשמו טמון רמז למהותו: הוא אמור לסייע בידך בהקניית ערכים דמוקרטיים בדרכים שיהיה בהן כדי להניח תשתית ליישומם של ערכים אלה כאורח חיים.

החינוך לסובלנות כלפי הזולת ולכיבוד זכויותיו, ליחס נאות לשונה, לבחירה בעקבות שיקול דעת ולכיבוד בחירתו של האחר – בכל אלה ניתן וראוי לעסוק מן הגיל הרך.

בחוברת הצעות ורעיונות לטיפוח אורח חיים דמוקרטי ולשילובו בגני הילדים בחיי היום-יום. היא כוללת אוסף רעיונות ומראי מקומות, מתוך הכתובים. החוברת מיועדת בעיקרה לגילאי חובה. כתמיד מוטל על הגננת להפעיל שיקול דעת בבחירת המתאים לילדים וליכולתם. המדריך נועד לעורר את הגננת לחשיבה יוצרת ועצמאית בבחינת "ראה וחדש" ולא "ראה וקדש".

למידע נוסף

התוכן

פתח דבר- רנה מיכלוביץ

הגדרת יעדי החינוך לדמוקרטיה בגן הילדים

אווירה דמוקרטית בגן הילדים

שמירת החוק בגיל הרך

השלכות לגיל הרך

 

 

 

אורח חיים דמוקרטי בגן ילדים- מדריך לגננת סרוק בשלמות

ניתן לעיין במדריך במרכזי פסג"ה ברחבי הארץ

   
  תאריך עדכון אחרון:  12/11/2014