education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 

מהות מקצוע המתמטיקה

המתמטיקה עוסקת בכמויות, גדלים וצורות. המושג המרכזי בה הוא מושג המספר. במתמטיקה אנו חושבים ומחשבים. חשיבה מתמטית היא הסקת מסקנות מדויקות מנתונים לפי כללי הגיון קבועים. בנוסף, למתמטיקה ערך שימושי בחיי היומיום  בתחומים כמו: פיזיקה, כימיה, כלכלה, מחשבים סטטיסטיקה ועוד.  התמודדות מוצלחת עם אתגר מתמטי עשויה לגרום לסיפוק רב, בדומה להתמודדות מוצלחת עם אתגר פיסי. בדומה להתעמלות של הגוף, ניתן לחשוב על המתמטיקה כ"התעמלות של המוח".

עקרונות והנחות יסוד

 • המתמטיקה היא תחום דעת הנבנה נדבך על נדבך. הבסיס המתמטי מתחיל להבנות כבר בגיל הרך. לכן, יש חשיבות לעיסוק במתמטיקה כבר מגיל זה.
 • המתמטיקה כתחום דעת מפתחת חשיבה ובנוסף עוסקת בחישובים. לכן תוך עיסוק במתמטיקה הילד מפתח הן מיומנויות מתמטיות והן יכולות חשיבה.
 • בניית מושגים מתמטיים היא תהליך מתמשך. לכן צריך לעסוק במתמטיקה לאורך כל שנות הגן.
 • כדי להפנים מושגים מתמטיים יש צורך בעיסוק מדורג ושיטתי במושג ושימוש חוזר בו בהזדמנויות שונות.
 • הבנת המושגים  המתמטיים על ידי הילד  מקבלת מימד עמוק יותר משנה לשנה, לכן חשוב לעסוק במושגים באופן ספירלי ובכל שלב להרחיב ולהעמיק יותר.
 • ילדים מגיעים לגן עם ידע מתמטי מסוים שנצבר במהלך חייהם ויש להתחשב בידע זה.
 • ילדים מטבעם מגלים סקרנות רבה ורצון לחקור. העיסוק במתמטיקה צריך להיבנות  על רצון זה.
 • ילדים מתפתחים בקצב שונה, תפיסת המושגים אינה קשורה במישרין לגיל הכרונולוגי שלהם. לכן העיסוק במתמטיקה בגן צריך להיות תואם התפתחות
 • המושגים המתמטיים שיש לילדים בגיל הגן הם לרוב מושגים אינטואיטיביים, המתגבשים למושגים המדויקים בשלבים מאוחרים יותר. חשוב גם בגיל זה לבנות בסיס מתמטי נכון ככל האפשר.
 • ילדים בגיל הגן לומדים תוך כדי התנסות, לכן הפנמת המושגים מתרחשת טוב יותר כאשר הילדים פעילים במגוון פעילויות ומשחקים.
 • הפעילויות והמשחקים יכולים בחלקם לנצל מצבים מחיי היום יום ובחלקם להיות מכוונים לפעילויות מתמטיות ישירות.
 • לגננת תפקיד חשוב בטיפוח היכולות המתמטיות של הילדים. עליה להקדיש תשומת לב הן לפעילויות המתמטיות המתוכננות על ידה, הן לפעילויות המתמטיות המזדמנות המתרחשות בגן והן לעקוב אחר ההתפתחות המתמטית של הילדים.
 • לארגון ועיצוב הסביבה החינוכית חלק חשוב בהתפתחות החשיבה המתמטית של הילדים. לכן יש ליצור סביבה עשירה מאתגרת ודינאמית.

 

____________________________

מתוך "תכנית הלימודים במתמטיקה לגן הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי", הוצאת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים של משרד החינוך, תשס"ט

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  28/10/2011