education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דפי עבודה בגני-ילדים
 

צילה גורנר

 

בשנות השישים הוציא הפיקוח הארצי על גני-ילדים שבמשרד החינוך והתרבות – דפי עבודה בגני-ילדים.

מטרת הפעילות בדפי העבודה היתה לשמש אמצעי לסיכום תכנים ומושגים הנלמדים בגן, וכלי לבדיקת רמת התפתחותם של ילדי הגן.

עם השנים, החל "ענף" דפי העבודה להציף את "השוק", וגננות רבות החלו להשתמש בהם בצורה בלתי מבוקרת – כאמצעי למידה בתחומים שונים.

יתירה מזו, הו החלו להעבירם גם לגילאים צעירים (3-4). מכאן: הועבר מסר סמוי להורים, כי דפי עבודה, הם אמצעי חשוב לקידום אינטלקטואלי לילדים, ובמידה מסוימת הם משמשים "כהכנה לבית הספר".

התופעה הולכת ומשתרשת במערכת גני הילדים, ובשל כך, מצאנו לנכון להתייחס לנושא מחדש, לבדקו ולהביא את מסקנותינו והמלצותינו בפני הגננות.

עיינו במחקרים שונים העוסקים בדפי-עבודה ומצאנו, כי הקו העובר בהם כחוט השני הוא חד משמעי: למידה אינה מתרחשת באמצעות דפי עבודה!

יתרה מזו, מחקרים אחדים הצביעו על נזק לטווח ארוך הנגרם לילדים הלומדים בלמידה יחידנית בה נדרש הילד להתמודד עם בעיות באמצעות נייר ועפרון.

במאמרה "מערך עדיפויות בעבודה עם ילדים צעירים" (הד הגן חוברת ב' תשנ"א) מציינת פרופ' ליליאן כץ (הוגת חינוך מארה"ב), כי מחקרים חוזרים ומורים לנו, כי הלמידה המרבית של ילדים צעירים נעשית בדרך של למידה פעלתנית, למידה של פעילות גומלין עם חומרים ותופעות שבסביבתם, ועם אנשים מבוגרים וצעירים.

ילדים לומדים על ידי הסתכלות, על ידי ניסוי וטעייה, על ידי מגעי גומלין בקבוצת הגיל ועם מבוגרים, ותוך התייחסות להיבטים שונים של סביבתם – אלה, משפיעים על התפתחותם הקוגניטיבית והחברתית.

אחת מחולשותיה של הגישה המטילה על ילדים צעירים מטלות לימודיות קונבנציונליות (ומסוג "מטלות נייר ועפרון"), היא הירידה בכמות התהליכים של פעילות גומלין מן הסוג הנ"ל. תכניות לימודים לילדים צעירים, הנוטות להשתמש בתכנית ובשיטת הוראה הנשענת על חוברות עבודה. תרגול ואימון – מביאה חלק משמעותי מהילדים לכישלון.

חסידי חוברות העבודה טוענים, שחוברות אלה משקפות את מאפייניה העיקריים של תכנית יחידנית, אך מה שיחדני בה (עונה לצורכי היחיד) לדעת פרופ' ליליאן כץ הוא זמן הביצוע ולא משימות הביצוע. אלו, בדרך כלל שגרתיות, משעממות, ושנה שנתיים של למידה בדרך זו עלולות לחנוק את הדיס פוזיציות ללמידה – בעודן באיבן (דיס פוזיציה – נטיה, זיקה, מערך נפשי).

מממצאי מחקרים על למידת ילדים בגיל הרך, משתמע, שהגישה הרצויה  להוראה בגני-ילדים, היא להרבות בפעילויות המאפשרות חקירה בקבוצות קטנות העוסקת בהיבטים שונים של תופעות בסביבה הקרובה. התופעה הנבחרת מהווה את התוכן הכללי, וכל קבוצה קטנה חוקרת, היבט אחד של התופעה. עבודה כזו, תחזק את הדיס פוזיציות לצפות, לנסות, לחקור ולבנות מחדש, היבטים של הסביבה.

"מסמך קליפורניה" משנת 1988,  מסמך שהוציא משרד החינוך של מדינת קליפורניה

שבארה"ב עוסק, בן היתר, בתכנית העבודה בגני הילדים ובמוכנותם לבית הספר. הפעילויות הבאות מוגדרות בו כבלתי מתאימות: מנייה וספירה שבעקבותיהם סימון בדפי – עבודה (WORK SHEETS), שינון ללא התנסות, תרגול בכרטיסיות עבודה ומטריצות שונות.

כמו כן נאמר במסמך כי: כל פעילות המצריכה בדיקה ואישור המבוגר על פעולתו של הילד, עלולה לפגוע ביכולת הלמידה של הילד לטווח רחוק.

פרופ' לילאן כץ מתייחסת אף היא במאמרה ל"תופעה" זו וטוענת, כי כאשר ילדים מתעניינים בביצוע המטלות שלהם ומקבלים תגמול על ביצוען (תגמול מילולי או מוחשי – פרס או שבח), תתלווה לתגמול  ירידה בהתעניינותם במטלה.

משוב חיובי כללי של המבוגר כמו: "טוב מאוד", "יפה", או פנים מחייכות... אלה מגבירים את הפוריות אך לא ההתעניינות.

ואילו משוב ספציפי הכולל מידע על יכולת הביצוע – מסייע להגדרת ההתעניינות (ואולי לטווח רחוק ליכולת לקבל ביקורת). תגמולים רבים מידי (כולל משוב), עשויים להסיח את דעתו של הילד ולהפריע לעניין הספונטני שלו במשימה.

מסמך קליפורניה, פוסל את הפעילויות בהן מצפה המחנך מן הילדים: שישבו, יאזינו, יהיו שקטים ויבצעו מטלות של נייר ועפרון – לפרקי זמן ארוכים, פעילויות הדורשות מן הילד ישיבה והאזנה פסיביות והעברת זמן תוך זמן ציפייה לקבלת הוראות.

חלק מן הפעילויות הנ"ל מצוינות במסמך כאופייניות לעיסוק בחוברות ודפי עבודה, בכרטיסיות עבודה, ובחומרי עבודה אבסטרקטיים אחרים. (DITTO SHEETS, WORK BOOKS)

לאור האמור לעיל, ברור ומובן כי למידה אמיתית לא יכולה להתקיים באמצעות  חוברות עבודה למיניהן ודפי עבודה ויש לכן הצדקה לעסוק בהם רק על מנת להשיג יעדים מסוימים כמו:

מיומנות לקבלת הוראה בקבוצה

ילד בגיל הגן, שבשנות חייו הראשונות קיבל, בדרך כלל, פניות והוראות אישיות, מגלה קושי לקבל הוראה הניתנת לקבוצת ילדים. לעיתים, ילדים ואפילו ברמת התפתחות גבוהה, המגיעים לבית-הספר, מתקשים להבין כי הוראה של המורה, הניתנת לכלל ילדי הכיתה, מכוונת אליהם אישית. מתן הוראות לפעילות בדפי עבודה הניתנות לקבוצה, מקנה לילד את המיומנות הזו. מומלץ להגדיל באופן הדרגתי את גודל הקבוצה, עד למחצית ילדי הכיתה, ולתת הוראות לקבוצה הגדולה.

הקניית מיומנויות של טרום קריאה

הפעילות בדפי עבודה צריכה להתבצע בכל דף מימין לשמאל ולמעלה למטה על מנת להקנות לילד מיומנות של הכנה לקריאה.

בדיקת הישגים ומיומנויות

דפי עבודה עשויים לשמש את הגננת ככלי לסיכום ולבדיקת הישגים ומיומנויות שנרכשו בגן (זכירה, פתרון בעיות, עצמאות, תכנון וכד').

איתור בעיות

באמצעות דפי העבודה, ייקל על הגננת לאתר בעיות שונות אצל ילדי הגן כמו: בעיות מוטוריות, בעיות ריכוז ויכולת לקבל הנחיות, יכולת ביצוע משימות, קשיים ביכולת הפשטה והכללה, קשיים בביצועים גרפיים בשל זיכרון חזותי או מרחבי לקויים או בשל קושי ביכולת התיאום עין-יד, איתור בעיות ראייה, שמיעה וכד'.

מכל האמור לעיל, מומלץ על ידינו:

  1. לצמצם מאוד את השימוש בדפי עבודה
  2. להגישם לבני חמש-שש בלבד
  3. להתחיל בפעילות בהם לקראת סוף שנת הלימודים
  4. לעבוד בהם בקבוצות קטנות ולהגדיל את גודל הקבוצה בהדרגה, עד למחצית הכתה.
    כמו כן תתמקד העבודה בדפים בגילאי חובה בלבד ומומלץ להתחיל בפעילות בהם בשליש האחרון של שנת הלימודים.


כתבה: צילה גורנר, תשנ"ב

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  01/07/2015