education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
התצפית – כלי להיכרות מעמיקה עם ילדי הגן
 

התצפית כהסתכלות שיטתית

התצפית השיטתית היא מיומנות נלמדת הניתנת לאימון. זוהי פעילות המתמקדת בתיאור של התנהגויות גלויות.

הסתכלות שיטתית מהווה תהליך מתמשך, הכולל תצפיות בזמנים שונים ובמצבים שונים והיא איננה אירוע חד פעמי. היא מחייבת נקיטת זהירות מפני הסקת מסקנות מוטעות הנובעות לעתים מפרשנות מוטעית ולעתים מתפיסות, מעמדות ומציפיות קודמות מצד המסתכל. המידע המתקבל באמצעות תצפיות, הוא הבסיס לפענוח ולהסקת מסקנות בשלב מאוחר יותר.

דוגמה: גננת רואה את דני בחצר דוחף את נורית בתור למגלשה

מהסתכלות חד פעמית קשה להסיק מסקנות לגבי האירוע.

אמירות כגון: "דני הוא ילד תוקפן", "נורית חלשה וותרנית", הן אמירות שיפוטיות ובלתי מבוססות, כשהן מתייחסות לאירוע שיתכן שהוא חד פעמי.

בתצפית שיטתית ייאמר: "דני עומד בתור למגלשה", "נורית עומדת לפניו ודני מפיל אותה ומתקדם בתור, נורית בוכה וצועקת...". כדי פסוק מהו טיב היחסים ביניהם, מהם המניעים והמקורות להתנהגות הנצפית, נצטרך להרחיב את תהליך ההסתכלות. הרחבת התהליך תכלול הסתכלות במצבים שונים, בזמנים שונים, תוך התמקדות בדני, בנורית ובאינטראקציות שונות שכל אחד מהם שותף להם. לאחר מכן תוכל הגננת להגיע לשלב של פענוח ושל הסקת מסקנות ולקבוע האם מדובר בהתנהגות אופיינית לדני או לנורית. האם לדני מזג רגזן ובלתי רגוע? האם אפשר לשער מה גורם לדני להתרגז ולאבד את סבלנותו? האם ניתן לזהות מצבים חוזרים שבהם נורית קורבן וכו'.

ככל שהתצפית שיטתית יותר, כך היא מהווה כלי מקצועי המאפשר לגננת ולאנשי מקצוע שונים להשתמש בו כאמצעי להיכרות, להערכת מצב ולתכנון ההתערבות בהמשך.

השיטתיות של התצפית באה לידי ביטוי במספר ממדים שעליהם נרחיב להלן: תובנות אישיות של הצופה, הגדרת מטרות ברורות, בחירה בסוג התצפית שתיערך.

תובנות של גננות בעת התצפית

התנהגויות שונות של ילדים מעוררות רגשות שונים אצל מבוגרים החל מרגשות חיובים כמו: שמחה, אהבה, הנאה, וכלה ברגשות קשים יותר כגון: כעס, רחמים, חוסר אונים, תסכול, דחייה.

לא אחת נשמעים משפטים שאומרות גננות לגבי רגשות המציפים אותן:

"הילד הזה מוציא את כל הרע שבי"

"החיוך שלו כובש אותי, הוא יכול לעשות כל רע וקשה לי לכעוס עליו"

"הפסיביות שלה מעוררת בי רחמים עד כדי בכי"

"הילדה הזו גורמת לי לא לישון בלילות"

"יש בו משהו שמונע ממני לרצות להתקרב אליו"

"הדבר שהכי היה משמח אותי זה שיוציאו אותו מהגן שלי"

משפטים אלה משקפים תחושות שכל אחת מהגננות חווה בהווה או חוותה בעבר במהלך עבודתה. חשוב שהגננת תזהה בעצמה מתי, באילו נסיבות וכלפי מי מהילדים מתעוררות תחושות אלה. חשוב גם לזהות כיצד תכנים רגשיים משפיעים על ההסתכלות על הילד, על התגובות כלפיו בזמן התצפית ועל הסקת המסקנות.

עצם המודעות יכולה לעזור לגננת לנטרל רגשות אלה ולנסות להסתכל על הילד תוך הפחתת הטיות.

 

מטרות תצפית

המידע המתקבל באמצעות התצפית מאפשר לגננת ולאנשי צוות נוספים להשיג את המטרות הבאות:

  • היכרות של ילדים תוך זיהוי האפיונים הייחודיים שלהם: צרכים, יכולות, סגנונות אישיים, מגבלות וקשיים.
  • התאמת הסביבה הפיזית והאנושית לצורכי ילדים על פי קשייהם. לדוגמה, הפחתת גירויים בסביבה למיקוד הקשב והריכוז, שילוב ילד מופנם בקבוצת ילדים תומכת וכו'.
  • תכנון  דרכי עבודה מתאימות. לדוגמה, שימוש באמצעי המחשה חזותיים לילד המתקשה בהבנת שפה, ליווי ותמיכה לילד המתקשה במעברים מפעילות לפעילות, בחירה של הרכב מתאים לעבודה בקבוצות וקביעת יעדים מתאימים לכל קבוצה.
  • הפנייה לגורמי חוץ לשם אבחון מקיף ולמתן טיפולים בהתאם לממצאים.
  • מעקב והערכת שינויים החלים בילדים במשך השנה.
  • דיווח שוטף להורים ולגורמים טיפוליים בעניין תפקוד הילד בגן תוך שימוש בשפה מקצועית משותפת.

 סוגי תצפיות

תצפיות נערכות ברמות שונות של השתתפות הצופה בפעילות הילד והן נעשות על פני רצף שנע מתצפית לא משתתפת ועד לתצפית משתתפת.

תצפית לא משתתפת היא זו שבה הצופה מסתכל ומתבונן על התנהגותם של ילדים במהלך הפעילות הטבעית, מבלי שהוא יוזם שיחה או התערבות כלשהי שעשויה לשנות ולהשפיע על מהלך ההתרחשות. פעולה זו נעשית כדי לאפשר התנהגות ספונטנית של הילד בפעילותו ובאינטראקציות שלו עם הסביבה הפיזית והאנושית, מבלי שיהיה מודע כלל לעובדת היותו במוקד התצפית. לרוב רצוי שתהליך התצפית יתחיל בהסתכלות מסוג זה כדי לקבל תמונה התחלתית של מצב ראשוני נתון. התחלה זו תכוון להיכרות מעמיקה של מצבים הדורשים התייחסות.

לדוגמה: במהלך מפגשים קבוצתיים, בשעת הקראת סיפור, הגננת מבחינה פעם אחר פעם שיואב אינו שקט בפעילות זו בזמן ששאר הילדים בקבוצה נראים קשובים ומרותקים. הוא זז על הכסא, מוסח בקלות על ידי גירויים מזדמנים, נוגע בחבר היושב לידו ולעתים אף נשכב, מוצץ את אצבעו ונראה מנותק. התנהגות זו חוזרת על עצמה בעקביות בכל פעם שמספרים סיפור.

הגננת משערת שליואב יש קושי בהשתתפותו בסוג פעילות זה ולא ברור לה מהו מקור הקושי. עד לרגע זה היא רק צופה בהתנהגותו (תצפית לא משתתפת) ואינה נוקטת בהתערבות כלשהי.

תצפית משתתפת היא זו שבה עורך התצפית נוטל חלק בפעילות במידות שונות של מעורבות, שיכולה לכלול: מתן הסברים, שאלות מנחות, שימוש בשפת גוף, הבניית הסביבה לפעילות, משחק משותף עם הילד, עידוד להתקרבות של ילדים אליו וכו'. התערבויות אלה ניתן לכנותן: "דרכי תיווך".

מטרת התצפית המשתתפת היא להעריך שינוי שחל בהתנהגותם של ילדים כתוצאה מסוגים שונים של התערבות מצד הצופה, ועל ידי כך להסיק בהמשך אילו דרכים רצויות ומועילות יש לנהוג לשיפור תפקודו של הילד.

במקרה של יואב, הגננת צופה בהתנהגותו ומתערבת בדרכים שונות (תצפית משתתפת): היא משתמשת בסיפורים בעלי טקסט קצר יותר, היא מגבירה שימוש באמצעי המחשה חזותיים, היא מטרימה ליואב את הסיפור באופן יחידני, היא מושיבה אותו קרוב אליה וכו'. בעקבות כל אחד מן השינויים האלה היא יכולה להעריך את מידת הבנתו, את השיפור במיקוד הקשב, וכל שינוי אחר בהתנהגות הקשור להשתתפות הילד בפעילות של סיפור או של שיחה קבוצתית.

תצפית משתתפת מהווה בסיס התחלתי לתכנון התערבות בתוך הגן ויסוד לקבלת החלטה בדבר הצורך בהיוועצות עם אנשי מקצוע נוספים.

יש חשיבות רבה לניסיונות ההתערבות שגננת נוקטת בהתמודדות עם קשיים של ילדים.

חשוב שתהליך ההיכרות עם ילדים מתקשים יכלול גם תיאור של הקושי וגם תיאור של הניסיונות שנעשו כדי לעזור לילד להתמודד עם קשייו, גם אם הניסיונות נחלו הצלחה וגם אם כשלון.

הגננת עושה שימוש בסוגים שונים של תצפיות (משתתפת או לא משתתפת), בהתאם למטרות שהיא מציבה לעצמה.

_____________________________

מתוך "מבטים"- מסתכלים בסביבה טבעית על ילדים. חוברת הדרכה לעריכת תצפיות בגנים להיכרות מעמיקה עם ילדים בגיל 5-3 שנים.

נכתב באגף לחינוך קדם יסודי, משרד החינוך התרבות והספורט, 2002

 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  21/08/2015