education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית מסגרת לגן הילדים גילאי 6-3 הממלכתי והממלכתי דתי, הערבי והדרוזי 
 
  

 

התכנית פותחה במסגרת ועדה מטעם האגף לתכניות לימודים. הוועדה הסתייעה בעבודתה בצוות פיתוח שפעל מטעם האגף לחינוך קדם יסודי ומטעם האגף לתכניות לימודים.

תכנית הלימודים לגיל הרך מחולקת לשלושה חלקים

חלק א' - מבוא

חלק ב'- מיומנויות יסוד וכישורי חיים

חלק ג' - תחומי הדעת

שנים עשר פרקים הדנים בתכנים השונים שעוסקים בהם בגן במידה שונה של הדגשה, בהזדמנויות למידה שונות- מזדמנות ומכוונות.

לדוגמה- אמנויות, מסורת וחגי ישראל לגן הממלכתי, הממלכתי דתי, הערבי והדרוזי 

 

משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, האגף לחינוך קדם יסודי, מעלות, 1995

 התכנית פורסמה בעברית, בערבית ובתרגום לאנגלית

   
  תאריך עדכון אחרון:  12/02/2014