education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
חג שבועות- מסרים והקשרים
 

מיציאת מצרים עד מתן תורה

כדי ליצור קשר משמעותי בין פסח ויציאת מצרים לשבועות ומתן תורה, יש להקדיש את פרק הזמן שבין פסח לשבועות לסיפור האירועים, העוברים על בני ישראל במדבר בדרך לארץ כנען.

ביכורים אז והיום

 "חג הביכורים" שהוא אחד משמות החג מציב בפנינו תהיות וקשיים באשר לציון החג כיום לעומת החגיגות בעבר.

כיום, כשבית המקדש אינו קיים,לא ניתן לקיים את מצוות הבאת הביכורים לכוהנים וללווים.

בנוסף, פיתוח החקלאות בארץ הביא לגידולים רבים ומגוונים שמועד הבשלתם אינו תואם את עונת הביכורים המסורתית בחודש סיוון.

לכן,יש לשקול מחדש את התייחסותנו בגן למשמעות הדתית והחקלאית של החג.

נתאר בפני הילדים את האירועים שהתרחשו בזמן העלייה לרגל לבית המקדש לשם הבאת ביכורים ונציין בפניהם שכך היה נהוג בעבר.

כיום ניתן לקרב את הילדים לרוח התקופה ההיא באמצעות עריכת טקס שחזור- לזכר ימים עברו.

טנא בגן הילדים – קישור משמעותי לחג

כיום, כשמטרת הבאת הביכורים לגן אינה ברורה לילדים ולהורים, יש לשקול מחדש את הבאת הטנא מן הבית אל הגן, כחלק מחגיגת שבועות.

במידה שיוחלט לבקש טנא מן הבית, חשוב לקשור זאת רעיונית לשחזור טקס הבאת הביכורים לבית המקדש.

יש להבהיר להורים את משמעות הבאת הטנא לגן ולציין בפניהם שהפעילות סביב הטנא נעשית בהקשר לקירוב הילדים למסורת יהודית עתיקה.

מחוברים לאדמה ולארץ

חג השבועות מדגיש את עברו של עם ישראל כעם עצמאי החי על אדמתו. במוקד החג הקשר השורשי אל הארץ ואל צמחייתה. קשר זה בא לידי ביטוי בציון הקציר ושבעת המינים.

חג השבועות מהווה הזדמנות נוספת לעיסוק בשפע הפירות שנתברכה בהם ארץ ישראל.

אזכור פירות הארץ בהקשר לשבעת המינים ול-"ארץ זבת חלב ודבש", מפתח קשר רגשי עם אדמת ארץ ישראל, ממנה אנו ניזונים.

קשר זה מסייע בפיתוח הזהות של אדם למולדתו.

עשרת הדברות 

עשרת הדברות, שהושמעו לבני ישראל במעמד הר סיני, הינם רעיונות מופשטים, הקשים להבנה בגיל הרך.

עם זאת חשוב להשמיעם כמקשה אחת בפני הילדים על מנת שיהוו בסיס למורשת התרבותית, אותה אנו שואפים להטמיע החל מהגיל הצעיר.

במעמד הר סיני בני ישראל קיבלו על עצמם את מלכות ה' וקיום עשרת הדיברות.

לאחר מעמד זה משה עלה להר סיני כדי לקבל את לוחות הברית וללמוד את חוקי התורה כדי שיוכל ללמד את עם ישראל.

פעמיים עלה משה להר סיני למשך 40 יום כדי לקבל את לוחות הברית. בפעם הראשונה נשברו בשל חטא העגל, לכן שב ועלה כדי לקבלם בשנית. לפי המסורת בני ישראל קיבלו את לוחות הברית ביום כיפור.

בבואנו ללמד את הנושא יש להפריד בין המעמד של קבלת עשרת הדברות וקבלת לוחות הברית. אפשר לתאר את מעמד הר סיני על כל הדרו, להוסיף ולספר שלאחר המעמד ה' הזמין את משה כדי שילמד את כל התורה ויקבל אותה חקוקה על אבן-לוחות הברית.

מגילת רות בגן הילדים

מגילת רות מכילה בחובה סיפור עלילתי, מותח, עם סוף טוב, המשלב בתוכו ערכים אמונתיים, חברתיים ומוסריים.

הסיפור במגילה מגולל בפנינו תיאור של תקופה מימי השופטים את התלות של האדם ביבול האדמה, ומכאן את השמחה והתודה לה' כשהיבול מצליח.

מה קורה לאנשים שאין להם אדמה איך הם מתפרנסים? מי דואג להם? בסיפור זה מתבטאת היטב הדאגה לחלש דרך המצוות- לקט, שכחה  ופאה.

השכר שקיבל בעז על כך שעזר לעניים: הוא התחתן עם רות המואביה ונכדו הוא דוד המלך.

ובמה זכתה רות המואביה שיצא ממנה דוד המלך? שהייתה אמיצה וחזקה לא הפקירה את נעמי, עזבה את עמה ודבקה בה'.

"ארץ זבת חלב ודבש" ומיני דגן

האזכור של חלב ודבש ומיני הדגן בהקשר לחג השבועות בא לרמוז על תנובתה של ארץ ישראל. חשוב  שהדגש בעיסוק בנושאים אלה יהיה מזווית ראייה זו ולא מהפן התעשייתי (תהליך ייצור החלב, לחם, דבש וכד').

___________________

מתוך מאגר מולטימדיה לחגי ישראל - "כל שנה מחדש", למחנכות הגיל הרך בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

שיתוף פעולה של האגף לחינוך קדם יסודי, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים של משרד החינוך ומפ"ט עמל.

 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  03/06/2011