education - חינוך האגף לחינוך קדם יסודי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
סלינו בצליל תנועה ותמונה
 

 

סלינו

מילים: לוין קיפניס
לחן: ידידיה אדמון

 סלינו על כתפינו
ראשינו עטורים
מקצות הארץ באנו
הבאנו ביכורים

מיהודה, מיהודה משומרון
מן העמק מן העמק והגליל
פנו דרך לנו
ביכורים אתנו
הך, הך בתוף חלל בחליל

 

פעילות

 

מטרה: הילדים יבחינו בשני החלקים בשיר

אביזרים: דרבוקה או פח לכל ילד; תמונה אמנותית "פרי הארץ" שצייר ראובן רובין

התמונה "פרי הארץ" נמצאת באוסף של מוזיאון בית ראובן. הקישור מוביל לאתר המוזיאון, כדי להגיע לתמונה באתר יש א) להקליק על "אוסף המוזיאון" ב) לגלול את הדף שיפתח כלפי מטה ג) להגיע לרשימת התמונות ד) להגיע לרשימת התמונות ה) לבחור את "פרי הארץ"

מהלך  הפעילויות 

 • תיפוף בגוף: נטפח שתי הקשות במילה "סלינו" ונתאפק במילים "על כתפינו". כך נמשיך עד סוף החלק הראשון: 2 טפיחות, 2 הפסקות. בחלק השני של השיר נצטרף בשירה
 • תיפוף בדרבוקה: כנ"ל כמו הראשון אך עם דרבוקה
 • נשיר ונתופף בחלק הראשון של השיר. בחלק השני נפעל בתנועה. במילה: "מיהודה" נרים יד ימין למעלה ובמילים "מיהודה משומרון" נוריד אותה. כנ"ל עם יד שמאל במשפט הבא: "מן העמק מן העמק והגליל". במילים:"פנו דרך לנו" נעשה תנועות של פינוי דרך ובמילים: "ביכורים אתנו" תנועה של נשיאת סלסלה על הכתף. נסיים עם מחיאות ב"הך, הך בתוף" ותנועה של נגינה בחליל ב"חלל בחליל"
 • נסתדר בזוגות. נבצע את החלק הראשון של השיר על ידי הקשות משותפות. בחלק השני של השיר נפעל יחד. "מיהודה" נרים יחד יד ימין למעלה ובמילים "מיהודה משומרון" נוריד אותה. כנ"ל עם יד שמאל במשפט הבא: "מן העמק מן העמק והגליל". במשפט האחרון של השיר נרקוד עם בן זוגנו

פעילויות המשך

 • נמציא ריקוד המתייחס לשני החלקים בשיר
 • נתבונן בתמונה אומנותית של הצייר ראובן רובין "פרי הארץ" ונצייר את הפירות המתאימים לביכורים 

 מיומנויות שנרכשו

 • מיומנות ההאזנה: נבחין בין החלק הראשון השני ונבצע את הפעילות המתאימה
 • מיומנויות של תקשורת בין-אישית שיובילו לסובלנות ולשיתוף פעולה ביניהם: נתכנן יחד את הריקוד ונשמור על קשר עין בביצוע
 • מיומנות השירה: התוכן מעולם הילד, השפה היפה והלחן הפשוט, מאפשרים לילד לשיר בצורה יפה (לא קולנית, עם היגוי נכון והזדהות עם המילים)
 • מיומנות הנגינה: החזקת הדרבוקה ותיפוף בעוצמה מתאימה

כישורים שנרכשו

 • ריכוז: חיקוי התנועות המוצעות על ידי המנחה, מעבר בין הנגינה לתנועה
 •  דיוק: בהקשות המשותפות ובתיפוף על הכלי
 • יצירתיות: בהמצאת הריקוד
 • ריסון אימפולסיביות: איפוק בתיפוף, התחשבות בבן זוגנו
 • קורדינציה: נגינה בשתי ידיים בדרבוקה, שירה ונגינה בו זמנית
 • התמצאות במרחב: בריקוד אנו לא מתנגשים ומנצלים את כל החלל  העומד לרשותנו.
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/07/2014