education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי
 

מסגרות הכשרה לרכז הערכה בית-ספרי באוניברסיטאות ובמכללות - תשע"ט

להלן רשימה מעודכנת של המוסדות להשכלה גבוהה בהן מתקיימת הכשרה במדידה והערכה חינוכית. הכשרה זו הינה אחת מהדרישות לכניסה לתפקיד רכז/ת הערכה בית ספרי לעו"ה שהצטרפו ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה".

 

החל משנת הלימודים תשע"ב, מסגרות ההתמחות במדידה והערכה (לרכזי הערכה), המתקיימות במוסדות שאושרו ע"י ראמ"ה, מוכרות לצורך הפיתוח המקצועי הנדרש ממורים בדרגות הגבוהות (דרגות 7-9) שהצטרפו לאופק חדש.

 

 

מידע נוסף למורים אלו מפורסם באתר של אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"הבמינהל עו"ה

 

 

 

 

 

מקום ההכשרה

לימודי תואר שני - רכזי הערכה

לימודי תעודה / התמחות -

רכזי הערכה

(לבעלי תואר שני בתחום אחר)

 

המכללה האקדמית בית ברל

התכנית בהערכה ותכנון לימודים

M.Ed. – רכז הערכה בית-ספרי

 

 

התמחות במדידה והערכה חינוכית 

אורנים - מכללה אקדמית לחינוך

 

-

 

הפקולטה ללימודים מתקדמים

התמחות במדידה והערכה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה

-

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

לימודי תעודה במדידה ובהערכה

מכללת דוד ילין

-

 

לימודי המשך ותעודה

התמחות במדידה והערכה חינוכית ואירגונית 

 

אוניברסיטת

בן-גוריון בנגב

-

 

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך

תכנית התמחות בהערכה

 

הקמפוס האקדמי אחווה 

-

לימודי תעודה

תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית

מכללת סמינר הקיבוצים

תואר שני בהערכה בחינוך

 

-

מכללת סכנין

תואר שני בהערכה בית-ספרית

 

מכללת אוהלו

 

יעודכן בקרוב

התמחות במדידה והערכה חינוכית


 

 

לתפקיד רכז הערכה בית-ספרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2018    

עדכוני rss