education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי
 

מסגרות הכשרה לרכז הערכה בית-ספרי באוניברסיטאות ובמכללות - תש"ף

להלן רשימה מעודכנת של המוסדות להשכלה גבוהה בהן מתקיימת הכשרה במדידה והערכה חינוכית. הכשרה זו הינה אחת מהדרישות לכניסה לתפקיד רכז/ת הערכה בית ספרי לעו"ה שהצטרפו ל"אופק חדש" ול"עוז לתמורה".

 

מידע נוסף ניתן למצוא באתר של אגף א' לפיתוח מקצועי לעו"הבמינהל עו"ה

 

 

 

 

מקום ההכשרה

לימודי תואר שני - רכזי הערכה

לימודי תעודה / התמחות -

רכזי הערכה

(לבעלי תואר שני בתחום אחר)

 

המכללה האקדמית בית ברל

התכנית בהערכה ותכנון לימודים

M.Ed. – רכז הערכה בית-ספרי

 

 

התמחות במדידה והערכה חינוכית 

אורנים - מכללה אקדמית לחינוך

 

-

 

הפקולטה ללימודים מתקדמים

התמחות במדידה והערכה חינוכית

האוניברסיטה הפתוחה

-

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה

לימודי תעודה במדידה ובהערכה

מכללת דוד ילין

-

 

לימודי המשך ותעודה

התמחות במדידה והערכה חינוכית ואירגונית 

 

אוניברסיטת

בן-גוריון בנגב

-

 

היחידה לקידום המקצועיות בחינוך

תכנית התמחות בהערכה

 

הקמפוס האקדמי אחווה 

-

לימודי תעודה

תכנית התמחות במדידה והערכה חינוכית

מכללת סמינר הקיבוצים

תואר שני בהערכה בחינוך

 

-

מכללת סכנין

תואר שני בהערכה בית-ספרית

 

מכללת אוהלו

 

יעודכן בקרוב

התמחות במדידה והערכה חינוכית


 

 

לתפקיד רכז הערכה בית-ספרי

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019    

עדכוני rss