education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני מדף
 
 

לפניכם קישורים לכלים להערכה פנימית בכיתה: שאלונים של מבחנים משנים קודמות, מפרטים, מחווני בדיקה ועוד.

 

מבחני מיצ"ב

 

מיצ"ב

כיתה

מבחנים 

 

 

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

שפת אם

ב

קישור

קישור

 

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

מדע וטכנולוגיה

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

מתמטיקה

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

אנגלית

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור  

קישור

 

הערה בנוגע למבחני המיצ"ב בשנים תשס"ב - תשס"ו: למי מיועדים המבחנים ואיך בודקים אותם?

 

 

 

מבחני חמ"ד

 

 

תשע"ה-תשע"ט

כיתה

מבחנים 

ו

 

תורה (ספר דברים)

 

תושב"ע

 

 

 

תשס"ב – תשע"ג

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2019    

עדכוני rss