education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני מדף, מבדקים וכלים נוספים למורה
 
 

לפניכם קישורים למבחני מדף, מבדקים ומאגרי משימות, שבהם תוכלו למצוא מגוון רחב של כלים להערכה פנימית בכיתה: שאלונים של  מבחני הישגים משנים קודמות, מבדקים, מפרטים ומחווני בדיקה; ובנוסף  לכך, מאגרי משימות בתחומי הדעת השונים הכוללים משימות ביצוע מורכבות, שמייצגות היבטים שונים של תכנית הלימודים  ומיועדות להעריך תהליכים ותוצרים, וכישורי למידה מורכבים.

 

הערה בנוגע למבחני המיצ"ב בשנים תשס"ב - תשס"ו: למי מיועדים המבחנים ואיך בודקים אותם?

 

מקצוע

כיתה

מבחנים ומבדקים 

קישורים לכלים נוספים

 

 

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

 

שפת אם

א

קישור

קישור

 

 

א/ב

קישור

קישור

 

 

ד

 

קישור

 

 

ה

קישור

קישור

 

 

ז

 

קישור

 

 

ח

קישור

קישור

מאגר משימות :  בעברית

מדע וטכנולוגיה

ה

קישור

קישור

מאגר משימות

לדוברי: עברית / ערבית  

 

ח

קישור

קישור

מאגר משימות

לדוברי:  עברית /  ערבית

מתמטיקה

ד

קישור

קישור

 

 

ה

קישור

קישור

 

 

ז

קישור

קישור

 

 

ח

קישור

קישור

 

 אנגלית

ה

קישור

קישור

מאגר משימות

לדוברי:  עברית /  ערבית

 

ח

קישור  

קישור

מאגר משימות:

לדוברי עברית וערבית

 מבחני החמ"ד

ד

ספר במדבר

 

 

 

ה

תושב"ע (הבוגר)

 

דינים

 

 

 

ו

דברים

 

תושב"ע

 

 

ח

משנה -בנות

 

גמרא -בנים

 

 

מושגים במורשת ציונות ודמוקרטיה

ט

קישור

ערבית

דרוזית

 

 

מבדק בעברית לתלמידים עולים

ג - ט

קישור

 

הרצאות מוקלטות

התמקצעות במתמטיקה

למורים

קישור

קישור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss