education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מבחני מדף
 
 

לפניכם קישורים לכלים להערכה פנימית בכיתה: שאלונים של מבחנים משנים קודמות, מפרטים, מחווני בדיקה ועוד.

 

מבחני מיצ"ב

 

הערה בנוגע למבחני המיצ"ב בשנים תשס"ב - תשס"ו: למי מיועדים המבחנים ואיך בודקים אותם?

 

 

מיצ"ב

כיתה

מבחנים 

 

 

לדוברי עברית

לדוברי ערבית

שפת אם

ב

קישור

קישור

 

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

מדע וטכנולוגיה

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

מתמטיקה

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור

קישור

אנגלית

ה

קישור

קישור

 

ח

קישור  

קישור

 

 

מבחני חמ"ד

 

כיתה

מבחנים 

מבחני החמ"ד  (ממלכתי-דתי)

ד

ספר במדבר

 

ה

תושב"ע (הבוגר)

 

דינים

 

ו

תורה (ספר דברים)

 

תושב"ע

ח

משנה -בנות

 

גמרא -בנים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/12/2018    

עדכוני rss