education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דרושים מורים / מורות דוברי עברית ודוברי ערבית לבדיקת מבחני המיצ"ב החיצוני תמורת תשלום
 

בדיקת המבחנים צפויה להתקיים במהלך החודשים מרץ-יוני 2018

דרישות סף:

 • תעודת הוראה עם התמחות בתחום הדעת הנבדק ו/או רישיון הוראה עם התמחות בתחום הדעת הנבדק.
 • ניסיון של לפחות 3 שנים אחרונות (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז) בהוראת תחום הדעת בדרגת הכיתה אותה מעוניין/ת לבדוק.

הערות:

 • אקדמאים שעברו הכשרת הסבה להוראה מוזמנים להגיש מועמדות. (יש להמציא מסמכים על ההשכלה ועל ההסבה).

 • גמלאים שפרשו לאחר שנת הלימודים תשע"ה מוזמנים להגיש מועמדות (יש להמציא מסמכים כנדרש).

 • מורים שהשתתפו בבדיקת מבחני המיצ"ב החיצוני משנה"ל תשע"ג ואילך כבר רשומים במאגר המעריכים של ראמ"ה ולכן אינם נדרשים לבצע רישום חוזר.

הליך ההרשמה:

 1. היכנסו לקישור הרלוונטי למבחן שאותו אתם מעוניינים לבדוק.
 2. מלאו את כל הפרטים בטופס המקוון, ובתום המילוי הדפיסו אותו.

 3. אין להוסיף הערות בכתב יד על גבי הטופס (לאחר הדפסתו).

 4. צרפו לטופס את המסמכים האלה:

   • קו"ח בהם מצוינת היסטוריית העיסוק בהוראה, שנות ההוראה בבית הספר, דרגות הכיתה בהן לימדתם ותחום הדעת/המקצועות שלימדתם
   • תעודות המעידות על השכלתכם (תעודת הוראה/ רישיון הוראה/ תואר ראשון/תואר שני)

   • אישור על השתתפות בהשתלמויות המדוּוחות

  • את הטופס והמסמכים יש לשלוח במעטפה בעבור:

  חברת "טלדור"- פרויקט ראמ"ה רח' הרוקמים 26, ת"ד 1888, חולון, 5811801

  ההרשמה תיסגר בתאריך 22/10/2017

  אפשר להירשם לבדיקת מבחני המיצ"ב האלה:

  • כיתות ה' - מתמטיקה, שפת אם, אנגלית

  • כיתות ח' - מתמטיקה, שפת אם, אנגלית, מדע וטכנולוגיה

  להלן קישורים לטופסי הרישום:

  הערות:

  • ראמ"ה אינה מתחייבת לקבל מועמד כלשהו למאגר מעריכי המבחנים.

  • ראמ"ה אינה מתחייבת להעסיק מועמד, גם אם נכלל במאגר מעריכי המבחנים.

  תשובות בדבר קבלה או אי קבלה למאגר מעריכי המבחנים יישלחו באמצעות הדוא"ל במהלך חודש ינואר 2018.

  שימו לב, כי לא יטופלו הטפסים האלה:

  • טפסים שלא מולאו כראוי.

  • טפסים שלא צורפו אליהם כל האישורים הרלוונטיים.

  • טפסים שיישלחו באמצעות פקס.

  לפרטים נוספים ולבירורים ניתן להתקשר לחברת "טלדור" (החברה הזכיינית מטעם ראמ"ה לתפעול המבחנים), לטלפון: 03-6225403 בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00

   

   

   

    

   

   
   
      תאריך עדכון אחרון:  16/08/2017    

  עדכוני rss