education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דרושים מורים/מורות דוברי עברית ודוברי ערבית לבדיקת מבחני המיצ"ב החיצוני תמורת תשלום
 

אפשר להירשם לבדיקת מבחני המיצ"ב האלה:

 • כיתות ה' - שפת-אם, אנגלית
 • כיתות ח' - שפת-אם, אנגלית, מדע וטכנולוגיה

דרישות סף:

 • תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה עם התמחות בתחום הדעת הנבדק.

 • ניסיון של לפחות שלוש שנים בתוך ארבע השנים האחרונות (תשע"ה-תשע"ח) בהוראת תחום הדעת בדרגת הכיתה הנבדקת.

הערות:

 • בדיקת המבחנים צפויה להתקיים במהלך החודשים מרץ-יוני 2019.

 • מבחני המיצ"ב נבדקים בבית באמצעות מחשבים המחוברים לאינטרנט.

 • אקדמאים שעברו הכשרת הסבה להוראה מוזמנים להגיש מועמדות (יש לצרף מסמכים המעידים על ההשכלה ועל ההסבה).

 • גמלאים שפרשו לאחר שנת הלימודים תשע"ו מוזמנים להגיש מועמדות (יש לצרף מסמכים כנדרש).

 • מורים שהשתתפו בבדיקת מבחני המיצ"ב החיצוני משנה"ל תשע"ג ואילך כבר רשומים במאגר המעריכים של ראמ"ה ולכן אינם נדרשים לבצע רישום חוזר.

 • ראמ"ה אינה מתחייבת לקבל מועמד כלשהו למאגר מעריכי המבחנים.

 • ראמ"ה אינה מתחייבת להעסיק מועמד, גם אם נכלל במאגר מעריכי המבחנים.

 • תשובות בדבר קבלה או אי-קבלה למאגר מעריכי המבחנים יישלחו באמצעות הדוא"ל במהלך חודש ינואר 2019.

 • מועמד שיעמוד בתנאי הסף יידרש לעבור מבדק קצר שיישלח אליו בדוא"ל ולאחר בדיקתו יוחלט על קבלתו למאגר המעריכים.

הליך ההרשמה:

 • היכנסו לקישור הרלוונטי למבחן שאותו אתם מעוניינים לבדוק.

 • מלאו את כל הפרטים בטופס הרישום המקוון.

 • שלחו דוא"ל לכתובת: marichim@taldor.co.il

  • בשורת הנושא של הדוא"ל אנא ציינו את שמכם והתחום אליו אתם מגישים מועמדות (למשל, נושא הדוא"ל: שרה לוי מיצ"ב אנגלית ה).

  • לדוא"ל יש לצרף את המסמכים האלה:

   • תעודות המעידות על השכלתכם (תעודת הוראה/ רישיון הוראה/ תואר ראשון/ תואר שני/הסבה)

   • אישור על השתתפות בהשתלמויות המדוּוחות

ההרשמה תיסגר בתאריך 31 באוקטובר 2018.

להלן קישור לטופסי הרישום המקוונים:

שימו לב כי לא יטופלו הטפסים האלה:

 • טפסים שלא מולאו כראוי.

 • טפסים שלא נשלח בעבורם דוא"ל שאליו צורפו כל האישורים הרלוונטיים.

לפרטים נוספים ולבירורים אפשר להתקשר לחברת "טלדור" (החברה הזכיינית מטעם ראמ"ה לתפעול המבחנים) לטלפון: 03-6225403 בימים א'-ה' בשעות 15:00-9:00.

הערה: הפנייה מיועדת לגברים ולנשים כאחד

 

 

   

    

    

    

    

    

     

    

    
    
       תאריך עדכון אחרון:  18/10/2018    

   עדכוני rss