education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
דוחות מיצ"ב בית-ספריים
 

נתוני המיצ"ב הבית-ספריים מתפרסמים לציבור הרחב באתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת" ובאתר "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך".

 

אתר האינטרנט "מיצ"ב ברשת"

האתר מאפשר לקבל מידע על נתוני המיצ"ב (הישגים לימודיים ואקלים חינוכי) של בתי הספר באופן נוח, ידידותי ומקיף.

קישור לאתר "מיצ"ב ברשת"

 

ייעודו המרכזי של דוח המיצ"ב הבית ספרי הוא לספק להנהלת בית הספר כלי ניהולי ומשוב מפורט על תוצאות המיצ"ב, באופן יחסי לקבוצות השוואה רלוונטיות, ולשנים קודמות ולסייע בכך בתהליכי הניהול הבית-ספריים. הדוח מכיל מידע סטטיסטי וחינוכי מקיף ברמה בית-ספרית, תוך הבאה בחשבון של הקשרים שונים (רקע חברתי-כלכלי, תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ועוד).

חשוב לזכור כי המיצ"ב אינו חזות כל העשייה החינוכית הבית ספרית, שכן המיצ"ב מתייחס רק לחלק מהמקצועות, רק לחלק מהשכבות ורק לחלק מהשנים. ישנם היבטים רבים של פעילות ועשייה בין כתלי בית הספר שאינם באים לידי ביטוי בתוצאות המיצ"ב. מומלץ אפוא להתייחס למקורות מידע נוספים על בית הספר כדי לקבל תמונה מלאה יותר על בית הספר.

 

כל ניסיון לערוך 'טבלאות ליגה' המדרגות את בתי הספר על בסיס נתון בודד מתוך עושר הנתונים המתפרסמים בדוחות בתי הספר שבאתר "(כמעט) הכול אודות מוסדות חינוך" הוא פסול, שכן ניסיון כזה עלול ליצור תמונה מעוותת ולא משקפת. העשייה הפדגוגית הבית-ספרית אינה מתמצה בנתון אחד המתקבל ממבחני המיצ"ב אלא רחבה הרבה יותר. 

 

קישור לדוחות מיצ"ב בית-ספריים באתר "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך"

 

יש ללחוץ על "כניסה לאיתור מוסדות חינוך". לאחר איתור בית הספר המבוקש יש ללחוץ על הלשונית "דוחות מיצ"ב". הנתונים באתר מעודכנים לשנה"ל תשע"ז.

קישור לדוחות מיצ"ב בית ספריים לדוגמה:

דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - יסודי שמונה שנתי דוברי ערבית

דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבת ביניים דוברי עברית

דוח מיצ"ב בית-ספרי לדוגמה - חטיבה עליונה דוברי ערבית

קישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי

 לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב הבית-ספרי שנועדו לסייע לצוות בית הספר בקריאה ובפרשנות - לחץ כאן 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/08/2018    

עדכוני rss