education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות למנהלי בתי-ספר
 

ראמ"ה מעמידה לרשות מנהלי בתי הספר גישה אינטרנטית להורדת דוחות מיצ"ב בית ספריים במערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ), כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית סיפרו בלבד.

חדש! דוחות המיצ"ב של בתיה"ס שהשתתפו במיצ"ב בשנה"ל תשע"ז (קבוצה 3) הועלו למערכת הדוחות בפורטל. ניתן לצפות גם בדוחות משנים קודמות.

במערכת מעודכנים הדוחות הבאים:

  • דוחות בית ספריים של נתוני מיצ"ב תשע"ז בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (נתוני הישגים ואקלים וסביבה פדגוגית).
  • דוחות בית ספריים של נתוני סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בתשע"ז שהועברו בחטיבות העליונות (שכבות י' ו-י"א). 

לתשומת ליבכם, הגישה להורדת דוחות המיצ"ב הבית ספריים תעשה באמצעות פורטל "שער למנהל".

הגישה תתאפשר באמצעות קוד המשתמש וסיסמת ההזדהות האישיים ב"שער למנהל" ולא באמצעות הסיסמאות שהונפקו בעבר ע"י ראמ"ה.

 

כניסה למערכת

 

תמיכה טכנית בנושא תפעול המערכת תבוצע באמצעות מינהלת יישומים מתוקשבים (שנותנת תמיכה לבתי הספר בכל מערכות המשרד) בטלפון: 03-6906600.

תמיכה בנושא סיסמאות תבוצע באמצעות מוקד הסיסמאות של המשרד בטלפון: 03-9298888

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בטלפון: 03-5205555, בפקס: 03-5205509 או בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב, שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות של דוח המיצ"ב הבית-ספרי - לחץ כאן

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/06/2018    

עדכוני rss