education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
PIRLS
Progress in International Reading Literacy Study
 

מחקר PIRLS הוא אחד ממחקרי הארגון הבינלאומי להערכת הישגים בחינוך (ה- IEA). מחקר זה בודק אוריינות קריאה בקרב מדגם של תלמידי כיתות ד'. המחקר מתמקד בבחינת מיומנויות הבנת הנקרא, השגת יעדי קריאה, התנהגויות ועמדות כלפי קריאה, וזאת באמצעות שימוש במטלות קריאה המשקפות מגוון תהליכי קריאה ובשאלונים המופנים לתלמיד, להורה, למורה ולמנהל. המחקר בוחן את מגמות השינוי באוריינות שפתית לאורך השנים, בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. ישראל השתתפה במחקרי פירלס 2001, 2006 ו-2011. במחקר פירלס 2016 התווסף מחקר משלים המכונה e-PIRLS, הבודק את אוריינות הקריאה הדיגיטלית של התלמידים.

 

פירלס 2016:

 

מחקר פירלס 2016 נערך בישראל במהלך החודשים מאי-יוני 2016. לצורך ביצוע המחקר נדגמו באופן אקראי כ-160 בתי ספר. בכל בית-ספר נדגמה באופן אקראי כיתה אחת מבין כיתות ד' בבית הספר.

 

כל אחד מהתלמידים נבחן בשני מועדים. במועד הראשון, התלמידים התבקשו להשיב על מבחן באוריינות קריאה ובו קטעי קריאה מלווים בשאלות שבודקות הבנת הנקרא. בסיום המבחן, התלמידים השיבו על שאלון רקע. במועד השני, התלמידים התבקשו להשיב על מבחן ממוחשב הבודק אוריינות קריאה בסביבה דיגיטלית. מנהל בית הספר, מורה השפה של התלמידים שנדגמו והורי התלמידים השיבו על שאלון רקע.

תוצאות מחקר פירלס 2016 צפויות להתפרסם בדצמבר 2017 

 

המסגרת המושגית של המחקר:

מקור

באנגלית

תרגום

לעברית

תרגום

לערבית

קישור

קישור

קישור

 
 
 
 
 
 

ממצאים ממחקרים קודמים:

PIRLS 2011

PIRLS 2006

PIRLS 2001

 

שאלות לדוגמה ממחקרים קודמים:

לחץ כאן

 

קישורים:

 

IEA ארגון

PIRLS מחקר

PIRLS אנצקלופדיה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017    

עדכוני rss