education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בבתי-ספר
 
 

מחקר טאליס  (TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מחקר טאליס הינו מחקר בין-לאומי הנערך על-ידי ארגון ה-OECD. המחקר מתמקד בסגלי הוראה ומנהלים ובודק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, פרקטיקות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע נאסף באמצעות שאלונים שמועברים למורים ולמנהלים בבתי הספר.

המחקר מאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית ופרקטיקות ההוראה, ועל השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.

מחקר טאליס הראשון נערך בשנת 2008. ישראל הצטרפה למחזור טאליס השני שנערך בשנת 2013 והשתתפה גם במחקר טאליס 2018. נתוני המחקר יתפרסמו ביוני 2019.

טאליס 2018

 

בתשע"ח נערך מחקר טאליס 2018. המחקר הועבר בכ-200 בתי ספר ובכל בית ספר נדגמו באופן אקראי 20 מורים שהשיבו על שאלונים אינטרנטיים. 

במסגרת המחקר הועברו השאלונים האלה:

  • שאלון למורה: מיועד למורים המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שנדגמו. השאלון הועבר באמצעות האינטרנט.
  • שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שנדגמו. השאלון הועבר באמצעות האינטרנט

 

 סרטון של ה-OECD על מחקר טאליס 2018

 

טאליס 2013

לפירוט לחץ כאן

שאלונים לדוגמה:

 שאלון למנהל - תרגום לעברית

 שאלון למורה - תרגום לעברית

קישורים:

קישור לאתר הבינלאומי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/08/2018    

עדכוני rss