education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
TALIS בגני ילדים
 

מחקר טאליס בגני הילדים  (TALIS Starting Strong Survey)

מחקר טאליס בגני הילדים הינו מחקר בין-לאומי חדש שייערך לראשונה בשנת 2018. המחקר נערך מטעם ארגון ה-OECD ומתמקד בצוותי החינוך בגני הילדים (גנים לילדים בגילאי 3-6). המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית בשלב החינוך הקדם-יסודי. על ההכשרה המקצועית וההתפתחות המקצועית של צוותי החינוך בגנים, המוטיבציה והאטרקטיביות של המקצוע, ותפיסות בנוגע להליך החינוכי - למידה וטיפול בילדי הגן, על איכות הטיפול והלמידה במסגרות חינוך אלו ועוד.

בתשע"ח יערך מחקר טאליס בגני הילדים 2018. במחקר זה ישתתפו כ-420 גני ילדים. בכל גן שיידגם להשתתף במחקר יתבקש כלל הצוות החינוכי להשיב על שאלונים מודפסים. גני הילדים שיידגמו להשתתף במחקר זה יקבלו על כך הודעה מסודרת בסמיכות למועד המחקר.

קישורים:

אתר המחקר הבינלאומי

ברושור

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017    

עדכוני rss