education - חינוך רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
רשות ארצית למדידה והערכה בחינוך
 
 
 
 
 
 
 
 
מערכת דוחות למנהלי בתי-ספר
 

ראמ"ה מעמידה לרשות מנהלי בתי הספר ממשק להורדת דוחות מיצ"ב בית-ספריים במערכת פרסום קבצים ממודר (פק"מ), כך שרק מנהל בית הספר יוכל לצפות בדוחות של בית ספרו בלבד.

במערכת מעודכנים נתוני מיצ"ב תשע"ח כמפורט להלן:

 

  • דוחות בית ספריים ותמצית של נתוני בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים (נתוני הישגים ואקלים וסביבה פדגוגית).
  • דוחות בית ספריים ותמצית של נתוני סקרי המיצ"ב בחטיבות העליונות (שכבות י' ו-י"א). 

חדש! דוח המיצ"ב הבית ספרי לשנת תשע"ח עודכן והוא כולל שני פרקי סיכום המרכזים את נתוני ההישגים ואת נתוני האקלים והסביבה הפדגוגית של בית הספר בתשע"ח ולאורך השנים בסולם רב-שנתי. לראשונה, לדוח מצורף קובץ תמצית נפרד ובו עיקר נתוני בית הספר.

הגישה מתבצעת דרך פורטל "שער למנהל" באמצעות קוד המשתמש וסיסמת ההזדהות האישיים ולא באמצעות הסיסמאות שהונפקו בעבר ע"י ראמ"ה.

 

כניסה למערכת

 

תמיכה טכנית בנושא תפעול המערכת תבוצע באמצעות מינהלת יישומים מתוקשבים (שנותנת תמיכה לבתי הספר בכל מערכות המשרד) בטלפון: 03-6906600.

תמיכה בנושא סיסמאות תבוצע באמצעות מוקד הסיסמאות של המשרד בטלפון: 03-9298888

בשאלות נוספות ניתן לפנות לראמ"ה בטלפון: 03-5205555, בפקס: 03-5205509 או בדוא"ל: rama@education.gov.il

 

לקישור לנושאים להעמקה בדוח המיצ"ב, שנועדו לסייע בקריאה ובפרשנות של דוח המיצ"ב הבית-ספרי - לחץ כאן 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2019    

עדכוני rss