education - חינוך לשכת המדען הראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קליטה ובדיקה של בקשות להיתר לביצוע מחקר במוסדות שבפיקוח משרד החינוך
 

חוקר/ת יקר/ה,

אנו שמחים לבשר על עלייתה לאוויר של מערכת מקוונת ייעודית לקליטה של בקשות להיתר ולטיפול בהן. המערכת נבנתה במטרה לייעל את ההליכים הנ"ל, ועל ידי כך גם לקצר את הזמן הנדרש לביצועם.           

כמו כן, מיועדת המערכת לאפשר למגיש/ת הבקשה להתעדכן באופן עצמאי על התקדמות הטיפול,  להקל בהגשת בקשות נוספות בעתיד ואף לאפשר צפייה בבקשות קודמות, אם הוגשו  כאלה בעבר.

לצורך זאת, מעתה יש להגיש בקשות להיתר לביצוע מחקר רק באמצעות המערכת המקוונת. לכניסה למערכת לחצו על קישור זה:    

http://apps.education.gov.il/MdnNet.       


לפני הגשת  הבקשה חשוב  לוודא שהפעולה המבוקשת לביצוע אכן מחויבת בהיתר ושהיא גם עומדת בכל יתר כללי משרד החינוך הרלוונטיים למקרה. לעיון בכללים למטרות אלה, יש ללחוץ על קישור זה: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-9/HoraotKeva/K-2015-9-2-3-9-4.htm


ניתן גם להפנות שאלה בנושאים הנ"ל לכתובת הדוא"ל: madan@education.gov.il.עוד חשוב להבהיר, כי המערכת נמצאת בתקופת הרצה, משמע, שעלולים להופיע שיבושים כאלה ואחרים בהפעלתה. אם נתקלת בבעיה, אנא דווח/י לנו על כך באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל, כדי שנוכל לתקנה.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/02/2018    

עדכוני rss