education - חינוך לשכת המדען הראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא מס'  12/5.18 למלגות ע"ש זלמן ארן לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך  לשנת 2018
 

רקע

 

תכנית "מלגות המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך" הינה תכנית המופעלת על-ידי משרד החינוך באמצעות לשכת המדען הראשי. מטרת התכנית פיתוח תשתיות ידע עדכניות אשר יתנו מענה לאתגרי המעשה החינוכי במאה ה- 21 ויתמכו בקידום מדיניות משרד החינוך. 
התכנית יוצאת מנקודת הנחה כי ערוץ מרכזי לפיתוח ידע חדש בתחום החינוך הוא באמצעות עבודות דוקטורט. לשם כך, התכנית שמה למטרה להשקיע בדוקטורנטים מצטיינים באמצעות הענקת מלגות קיום אשר תאפשר להם להקדיש את עיקר זמנם למחקר.
למטרה זאת, מייעדת לשכת המדען הראשי לשנת 2018 מלגות קיום בסך 245,000 ₪ כל אחת, המתחלקות על פני שלוש שנים.
מוזמנים להגיש דוקטורנטים אשר עוסקים בנושאים רלוונטיים למערכת החינוך, בהתאם לתכנית הרב שנתית של משרד החינוך המעודכנת לשנה"ל תשע“ט (בקישור כאן), ואשר לממצאי מחקרם פוטנציאל יישומי במערכת.

 

מועד אחרון להגשת הצעות ומסמכים נלווים - 2.7.2018 בשעה 11:00.

מועד אחרון לשאלות ובירורים -  18.6.2018 בשעה 14:00
יש לשלוח שאלות לכתובת דוא"ל odettese@education.gov.il

להורדת הקול הקורא לחצו כאן.

לתשובות לשאלות הבהרה לחצו כאן.

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/06/2018    

עדכוני rss