education - חינוך השאלת ספרי לימוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שאלות ותשובות נפוצות
 
 1. האם תכנית ההשאלה היא חובה או רשות?
  בהתאם לתיקון מספר 7 לחוק השאלת ספרי לימוד, לפיו, החל משנה"ל התשע"ה, תחייב תוכנית ההשאלה את כלל בתי הספר ולא תהיה מוגדרת כתוכנית רשות. תהליך ההצטרפות לתכנית הוחל בהדרגה ויושלם במהלך שלוש שנים ולא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.
 2. מהו מודל יישובי?
  עירייה/מועצה/בעלות אשר מבצעת במרוכז את רכש ספרי הלימוד עבור בתי הספר שבבעלותה, מנהלת עבור כל אחד מהם תקציב לתכנית, לעיתים מבצעת את גביית תשלומי ההורים לתכנית. במודל זה נוצר "יתרון לגודל" ברכישת ספרי הלימוד ובכל הוצאה לוגיסטית הכרוכה בפרויקט וכתוצאה מכך, העלויות מצטמצמות. כמו כן, מבצעת חלק מן המטלות המנהלתיות בתכנית באופן מרוכז ואחיד.
 3. כמה אנשים דרושים לתפעולהפרויקט?
  ברמה יישובית דרוש אחראי אחד. בכל בית ספר דרוש רכז אחד ואדם אחד או שניים לסיוע (תלמידים, הורים וכד')
 4. מיהו המסייע הלוגיסטי המוזכר בחוזר מנכ"ל?
  המסייע הנו רכז שביה"ס יבחר בכדי לסייע בתהליך הלוגיסטי.
 5. האם הרכז יכול להיות מעובדי בית הספר?
  ביה"ס ראשי לבחור במי שנראה לו המתאים ביותר לתפקיד.
 6. האם ניתן לשלם לרכז שכר?
  ניתן לשלם שכר. ההחלטה האם וכמה לשלם נתונה בידי מנהל ביה"ס ובהתחשב במשאבים העומדים לרשותו להפעלת התוכנית. המקורות התקציביים האפשריים לתשלום לרפרנט: תשלומי הורים ו/או תקציב הסיוע הלוגיסטי ממשרד החינוך.
 7. מי יכול לשמש כרכז בתוכנית?
  התפקיד הינו מנהלתי במהותו ומנהל ביה"ס ראשי לבחור במי שרואה לנכון שיכול לבצע את המשימות בתכנית.
 8. באיזה מקום רצוי לאחסן את הספרים בבית הספר?
  במקלט או בכיתה גדולה שניתן להשתמש בה מאמצע יוני עד ספטמבר.
 9. האם להתחיל לאסוף ספרים במהלך השנה?
  את הספרים מתחילים להחזיר שבוע לפני סיום הלימודים בצורה מדורגת על פי כיתות (מתחילים בכיתות המסיימות).
 10. מה לעשות בתקציב שלא נוצל?
  אם נשאר סכום כסף מהכנסות ההורים וממשרד החינוך, סכום זה ישמר וינוצל אך ורק לצרכי הפרויקט.
 11. האם ניתן לגבות אגרה גבוהה או נמוכה יותר?
  האגרה נקבעת על ידי משרד החינוך. מחיר האגרה הוא מקסימלי, ניתן לגבות פחות.
 12. איך לסדר את מחסן הספרים?
  במחסן הספרים יש לערוך שולחנות מסביב לכיתה ולהכין שילוט לכל כיתה, ששם יונחו הספרים של אותה כיתה. קליטה מסודרת של הספרים חיונית להצלחת הפרויקט.
 13. איך מתבצעת חלוקת הספרים בכיתות עם מגמות והקבצות כשיש שונות בספרי הלימוד?
  בכיתות שיש שונות בין הספרים עורכים ערכות בסיסיות ואת הספרים הייחודיים לכל תלמיד מחלקים בנפרד.
 14. למה משאירים גם ספרים וגם משלמים אגרה?
  בהצטרפות לפרויקט משאירים את הספרים הישנים, כי הם התשתית הראשונה לפרויקט. ספרים אלו ערכם נמוך מאוד (20%). לפי חישוב כלכלי, גם בהשארת הספרים הפרויקט כדאי מאוד.
  כמו כן, ביישוב שבו פועל הפרויקט חנויות הספרים לא נצרכות לספרים אלו.
 15. מה עושה מי שלא רוצה להצטרף?
  הפרויקט מבוסס על כדאיות והטבה לתלמיד.
  הפעלת התכנית בביה"ס היא בגדר חובה ואינה תלויה בהסכמת ההורים, אולם הורה שמתנגד יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם קיימת התנגדות רחבה להשתתפות בתכנית, תותנה דחייתה לשנה"ל הבאה בביה"ס באישור מיוחד של משרד החינוך.
 16. מדוע שתלמידים בכיתה מסיימת ו'/ ט' ישאירו ספרים בשנה הראשונה?
  יש לעודד תלמידים אלו להשאיר את הספרים מתוך רצון לתרום לביה"ס.
 17. איך ניתן להבטיח שתלמידים בכיתה מסיימת שבפרויקט יחזירו את הספרים בסוף שנה?
  כל יישוב יפעל על פי מנגנון אכיפה המצוי ביישובו (או בספרייה העירונית). ניתן לקחת צ'ק פיקדון.
 18. האם ניתן לשלם בלי להחזיר את הספרים?
  לא.
 19. האם ניתן להחזיר ספרים בלי לשלם?
  בהחלטה מיוחדת של ביה"ס במידה ונשארה יתרה לביה"ס.
 20. האם ניתן לשאול רק חלק מהספרים?
  אין אפשרות להשאלה חלקית.
 21. איך אני יודע שהספרים שאקבל יהיו שמורים?
  כל הספרים שיחולקו יהיו במצב שמור. חלקם יהיו חדשים וחלקם משופצים. ספר לא תקין יוחלף.
 22. האם ניתן לרכוש ספרי לימוד אשר אינם מאושרים ע"י משרד החינוך?
  ככלל, ביה"ס ירכוש אך ורק ספרי לימוד המופעים בקטלוג הספרים המאושרים של משרד החינוך. היה ובתוכנית הלימודים נכלל ספר אשר אינו מאושר ע"י המשרד, יפנה המנהל לאגף ספרי לימוד על מנת לבחון אפשרות של אישור זמני או מציאת ספר חלופי מאושר.
 23. אילו ספרים אינם נכללים בתכנית השאלה?
  מילון, אטלס, תנ"ך. עם זאת, היה ולביה"ס נותרה יתרה לאחר רכישת הספרים הכלולים בתכנית, בהחלט ניתן לרכוש ספרים אלו וספרי קריאה/העשרה נוספים ולהעשיר את ספריית ביה"ס לטובת התלמידים.
 24. כיצד נוהג בית הספר בהורים שרוצים להשתתף בפרויקט אך לא שילמו את האגרה הנדרשת?
  הסכמה להשתתף פרושה 3 דברים:
  א.  מסירת כל הספרים לטובת בי"ס.
  ב.  תשלום האגרה.
  ג.  התחייבות לטווח ארוך.
  במקרים של קושי כלכלי- ישנן מלגות, וועד ההורים יחד עם ביה"ס יכולים להקצות תקציב ייעודי כמענה לצרכים אלו.
 25. כיצד פועלת ההשאלה בספרים רב שנתיים? לדוגמא- האם תלמיד צריך להחזיר ספר שעובר אתו מכיתה י' לי"א?
  ספרים שבשימוש רב שנתי יועברו כרב שנתיים. כך בדוגמא הנ"ל, ילד מכיתה י' יקבל את הספרים של י"א שסיימו להשתמש בו.
 26. מה קורה כאשר הספר אבד או נהרס? האם מותר לגבות מהורה את עלותו?
  ככלל בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים. בית הספר רשאי להטיל את עלות תיקונם של הספרים הבלויים על הורי התלמידים המחזירים ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה או לחלופין, לדרוש החזרת ספר תקין במקום הבלוי / לדרוש תמורתו.

 
 
      תאריך עדכון אחרון:  19/07/2018  

עדכוני rss