education - חינוך שירותי חינוך ורווחה המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
משואה לתקומה
רציונאל, מטרות ודרכי פעולה
 

רציונל 

 אחת המטלות של מדינת ישראל הינה להנחיל לבני הדור הצעיר את מורשת השואה הנוראה שעבר העם היהודי בשנים 1939-1945.

 

מתוך מחויבותה של מערכת החינוך בישראל להנחיל את המשמעויות ההיסטוריות המוסריות והחינוכיות הן היהודיות והן הכלל אנושיות, ראינו חובה לשלב בתוכנית גם תלמידי מרכזי נוער שהינם תלמידים משכבות כלכליות-חברתיות נמוכות שעד כה לא שולבו בתוכניות אלו.

 

בשנים האחרונות נערכו מסעות לאוכלוסיה זו במחנות ההשמדה ובאתרים היהודיים והתוצאות החברתיות החינוכיות והלימודיות היו טובות מאוד.

בעקבות הצלחות מסע זה, ראינו את עצמנו מחויבים להמשיך במפעל חשוב זה. נעשה מאמץ גדול לגיוס המשאבים הדרושים ואכן מאמץ זה נשא פרי ויש בידנו את כל המשאבים הדרושים על מנת לקיים את המסע גם בשנה זו.

 

מטרת התוכנית -

הכנת בני נוער של מרכזי החינוך לקראת יציאתם במשלחות לפולין.

 

מטרת המסע -

 

 1. הכרת עושרם הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים בפולין לפני מלה"ע ע"י ביקור באתרים ומפגש עם השרידים של החיים היהודיים הזרועים ברחבי פולין וצ'כיה.
 2. לחוש ולנסות להשיג את משמעות עומקם והיקפם של החורבן והאובדן של היהודים שנרצחו ושל היהדות שנעקרה.
 3. לחוש ולנסות להשיג את מלוא המשמעות של עמידתם האמיצה ומאבקם חסר התנאים והסיכויים של היהודים שיצאו אל מול הצורר, להילחם בו ובכוונותיו הזדוניות.
 4. ליצור קשר של הצעירים הישראליים לעברם הקיבוצי היהודי ולהעמיק את ההזדהות עם גורל העם היהודי.

דרכי הפעלת התוכנית

 1. הכנת הצוות המלווה בקורס מטעם משואה "הכנת מורה מלווה לפולין"
  השתלמות בת 56 שעות.
 2. הכנת התלמידים:
 • לימודים אינטנסיביים בנושא.
 • סמינר דו יומי במכון משואה בתל יצחק.
 • ביקורים במוזיאון יד ושם.
 • מפגשים עם מדריכים מקצועיים מלווי הקבוצה.
 • מפגשים עם אנשי עדות.
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2011