שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תוכניות מניעה
 

מבוא

מטרת תכנית למניעה ראשונית היא לפתח ולטפח כישורי התמודדות במצבי סיכון ופגיעה. התכנית היא התפתחותית מגן ועד י"ב, וככזו מדגישה אספקטים שונים בגילאים השונים. התכנית מותאמת לרקע התרבותי בו גדל התלמיד ולרמות התפתחות שונות. בתכנית יש שילוב של התחום הרגשי, הקוגניטיבי וההתנהגותי. כמו כן מושם דגש על שיתופם של הורים.

 

התכנית מבוססת על המסרים הבאים:

 • תפיסת הזולת כנפרד ובעל רצונות השונים משלי.
 • ערך חשיפת הפגיעה עולה על קדושת המשפחה והקבוצה.
 • ילד אינו אשם בפגיעה בו.
 • חשוב לחשוף את הפגיעה באמצעות מבוגר שנותנים בו אמון.
 • לא תמיד ניתן להימנע מפגיעה אבל ניתן להפסיק אותה באמצעות פניה לעזרה.
 • לאי חשיפת הפגיעה ישנם מחירים נפשיים קשים בטווח הקצר והארוך.
 • הכחשת הפגיעה אינה קלה, בטווח הקצר עלולים להיות לה מחירים גבוהים , ובטווח הארוך החשיפה היא כמעט האפשרות היחידה להפסקת פגיעה ולהתחלת שיקום.
 • חשיפת הפגיעה מחויבת על פי החוק ואינה קשורה לשיקול דעת זה או אחר של אנשי מקצוע.
 • ניתן להשתקם  גם אחרי פגיעה קשה וניתן להשתקם גם אם פגעת בזולת.
 • חשיפת הפגיעה אינה הלשנה אלא תנאי הכרחי להתחלת שיקום והתמודדות.
 • לקבוצה ולקבוצת תמיכה יש תפקיד משמעותי בשיקום של הנפגע.

תכני התכניות

 תכני התוכנית נכתבו תוך היעזרות במודל חמשת הנתיבים לקידום רווחה נפשית של קוון (Emory Cowen). בכל נתיב מופיעים כישורים ומיומנויות שיש לפתח. כמו כן כמובן שיש חשיבות רבה למתן ידע בנושא.

התחום התוך אישי- מסוגלות:

 • הכרות ומודעות לרגשות ולתחושות בטן.
 • אסרטיביות.
 • פתרון בעיות וקבלת החלטות.
 • דיבור פנימי.
 • פיתוח "שומרי סף" (גבולות פנימיים) שיעזרו להתמודד במצבי סיכון.
 • שמירה על גופי תוך  פיתוח מוקד שליטה פנימי.

התקשרויות

 • יכולת להיעזר בזולת במצבי קושי
 • מתן לגיטימציה לספר, לשתף ולהתחזק בעזרת אחרים.
 • יכולת לאתר ולזהות אנשי אמון.
 • אסרטיביות
 • אמפתיה
 • תיעול כעסים ודחפים

תחום מצבי לחץ

 • התאוששות
 • יצירת מערך תמיכה
 • פיתוח ראייה אופטימית
 • הכלה של רגשות קשים ופיתוח יכולת לשהות בתוך הכאב/ חוסר אונים/ הקושי

תוכניות מניעה על פי הדגשים בגילאים השונים

הגיל הרך וכיתות א-ד

 1. נגיעות נעימות ונגיעות לא רצויות.
 2. סודות- מיון סודות טובים וסודות רעים.
 3. הכרת מצבים היכולים לסכן את שלומם של ילדים וכיצד לא להיקלע למצבים מסוכנים. להישמר ממצבים של שוחד ופיתוי.
 4. יש לי זכות להגיד "לא"! הכרת הזכות לפיתוח כישורים אסרטיביים.
 5. למידה של כללי התנהגות מה מותר ומה אסור בין ילדים.
 6. מקורות סיוע- למי מספרים ובמי נעזרים?
 7. פיתוח כישורי אמפתיה לרגשותיו ולצרכיו של האחר.
 8. תיעול כעסים ותרגול חלופות לביטוי כעס.

טרום התבגרות- בין ילדות להתבגרות (כיתות ה'- ו', חט"ב)

 1. מתן מידע על התופעה והשלכותיה לפרט מן ההיבט של הקורבן, הפוגע, הקבוצה והחברה.
 2. הכרת זכויות ילדים וחוקים רלוונטיים.
 3. הכרת מצבים היכולים לסכן את שלומם של ילדים- תרגול דרכי התמודדות.
 4. עבודה על סודות.
 5. דיבור פנימי- היעזרות במקורות סיוע פנימיים.
 6. היעזרות במקורות סיוע חיצוניים- למי מספרים? במי נעזרים?
 7. מקומה של קבוצת הגיל: לחץ חברתי, לקיחת אחריות, עבודה על דילמות ושאלות, הלשנה מול הצלת חבר, תמיכה בפוגע מול נידוי חברתי, האם אני שותף גם אם אני לא פעיל?
 8. כללי התנהגות בקבוצה- נורמות של מותר ואסור.
 9. פיתוח כישורי אמפתיה לרגשות וצרכים של האחר.
 10. התמודדות עם כעסים ותרגול חלופות לתיעול.

התבגרות- חטיבה עליונה

 1. מתן מידע על הפגיעה והשלכותיה על הקורבן, הפוגע, הקבוצה והחברה בכלל.
 2. הכרת זכאות וחוקים רלוונטיים.
 3. זוגיות נורמטיבית ולא נורמטיבית.
 4. איתותי אזהרה מפני קשר מזיק והרסני.
 5. אלימות בזוגויות.
 6. דרכי התמודדות.
 7. הבחנה  בין חיזור לבין הטרדה מינית.
 8. עבודה על הטרדה מינית.
 9. אלימות במשפחה- מידע על התופעה, חוקים, דרכי התמודדות.
 10. מקומם של החברים. איך אני מסייע ואיך אני מסתייע?
 11. כללי התנהגות בקבוצה- נורמות של מותר ואסור.
 12. פיתוח כישורי אמפתיה לרגשותיו וצרכיו של האחר.
 13. התמודדות עם כעסים ותרגול חלופות לתיעולם. 

תוצאות מצופות מהתערבות בתחום

 • התלמיד ידע לזהות תחושות המתקשרות אצלו עם פגיעה.
 • התלמיד ידע לאתר מצבי סיכון ולהימנע מהם.
 • התלמיד ידע למפות אנשי אמון שניתן להיעזר בהם.
 • התלמיד ידע להבחין בין דברים שאפשר לשמור בלב ודברים שחשוב לשתף בהם.
 • התלמיד יתנסה ויפתח כישורי פנייה לעזרה.
 • התלמיד ידע בהתאם לגילו להבחין בין התנהגות נורמטיבית להתנהגות חריגה.
 • התלמיד יכיר את זכויותיו.
 • התלמיד יתנסה בפתרון בעיות וקבלת החלטות במצבי לחץ.
 • התלמיד ידע להבחין בין קשר אינטימי מכבד לקשר מנצל.
 • התלמיד ידע להתמודד עם לחץ קבוצתי הקשור למצבי פגיעה.
 • התלמיד יכיר את השלכות הפגיעה על הזולת.
 • התלמיד ילמד להעמיד עצמו במקומו של האחר ולראות אותו כבעל  צרכים ורצונות משלו.
 • התלמיד ילמד לנהל כעסים ודחפים.
 • התלמיד יכיר את החוקים הרלוונטיים בתחום.
 • התלמיד ילמד לקחת אחריות על מעשיו.
 • התלמיד יחדד את הבנת המושגים הסכמה, הענות, שיתוף פעולה והדדיות. 

מרכיבים  בסביבה מעצימת מניעה

 • סביבה המאפשרת הזדמנות לתקשורת בינאישית ולדיאלוג רב ממדי (ראייה, שמיעה, דיבור, הקשבה והתבוננות) בין ילדים ובין מבוגר לילד.
 • סביבה המציבה גבולות ברורים ומפתחת דרגות חופש בתוך גבולות.
 • סביבה היודעת לזהות ולאתר ילדים פגועים ופוגעים מינית.
 • סביבה הנותנת דעתה על היערכות במצבי מעבר.
 • סביבה המספקת מקורות סיוע.
 • סביבה הבונה נורמות נהלים ואוכפת אותם.
 • סביבה המגלה רגישות לאיתותי מצוקה ברורים וסמויים.
 • סביבה המעבירה מסרים ברורים בקשר להתנהגויות פגיעה והיפגעות ומגלה עקביות בטיפול בהן.
 • סביבה הנוהגת על פי החוק.
 • סביבה שמעבירה מסר לילדים שניתן לדבר בה על תכנים ונושאים קשים.
 • סביבה שמעלה באופן יזום תוכניות ואסטרטגיות מניעה בתחום.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013