שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
סדנאות לגיל הרך- המרחב האישי שלי ומצבי פיתוי
פיתוח: מיכל עוז, רנית ים ואלישבע שוורץ
 

רציונל

ילדים, כמבוגרים, חשופים להתנהגויות מגוונות של הזולת, ביניהן גם התנהגויות פוגעות. ילדים מבינים באופנים רבים את המושג "המרחב האישי". הבנה מעמיקה של המושג ותרגול כיצד לשמור על המרחב האישי  ועל הגוף מפגיעה, יאפשרו לילדים להכיר את מה שמקובל ואת שאינו מקובל במגע הבין-אישי ויסייעו להם להתמודד בשעת אמת עם מגעים בלתי רצויים.

תפקידנו כמחנכים ללמד את הילדים מהו המושג "מרחב אישי", להצביע על השונות בין ילדים לגבי למרחב האישי הרצוי להם, ולתרגל עימם כיצד לשמור על גבולות המרחב האישי שלהם ושל זולתם. כל זאת תוך כדי יצירת סביבה רגישה ומקבלת שיש בה בכדי להעצים כל ילד וילד בהתאם לייחודי שבו.

 

מטרות

  • להמחיש ולהבהיר לילדים את מושגים  ה"מרחב האישי שלי", השונות בין הילדים ביחס למרחב האישי, וכיצד שומרים על גבולות המרחב אישי.
  • לתת לגיטימציה למורכבות הרגשות במצבי פיתוי (משיכה מצד אחד וחשש מצד שני) ויחד עם זאת לסייע להם להתמודד עם הפיתוי.

 

מסרים

  • כל אדם מיוחד ושונה מהאחר, ועלינו לכבדו.
  • הגוף שלי הוא ברשותי – אני מחליט לגביו, יש לי היכולת לדעת ולהרגיש מה נכון ונעים לי ביחס עם הזולת.
  • כשמשהו אינו נעים לי אני אומר "לא", ועוזב את המקום.
  • יש סוד טוב , יש סוד רע, סוד רע אספר.
  • אספר עד שמישהו יאמין ויעזור לי.
  • אם פגעו בי זה לא קרה באשמתי.

קובץ הסדנאות להורדה 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013