שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
חינוך מיני בחינוך המיוחד
 

מדיניות  |  ידע תיאורטי ויישומי  |  תכניות התערבות

כתבו לנו

מדיניות שפ"י בתחום החינוך המיני-חברתי בחינוך המיוחד

איכות החיים של האדם תלויה ביכולת שלו לשלב באופן הרמוני את כל חלקי אישיותו, לצרכיו ולצורכי סביבתו.

מיניותו של האדם היא חלק משמעותי ממרכיבי אישיותו המהותיים.

 

על פי מודל של קידום בריאות ואיכות חיים, חלה אחריות על החברה לספק לאדם בעל ה"צרכים המיוחדים" את התמיכה והסיוע הנדרשים  כדי לאפשר לו לתפקד באופן עצמאי ואוטונומי. זאת על מנת שיזכה לממש את הפוטנציאל הטמון בו.

 

אדם בעל צרכים מיוחדים צריך וזכאי לבטא ולממש  את צרכיו מיניים והחברתיים, כאחד האדם. במקרים רבים תחום המיניות מהווה דווקא את התחום הבריא ביותר בתוך אישיותו של האדם בעל הצרכים המיוחדים. היכולת לממש תחום זה בכבוד, בעצמאות ומתוך בחירה אישית משפר את איכות החיים של כל אדם.

 

יחד עם זאת,  ישנם קשיים ספציפיים המופיעים באוכלוסיות אשר לומדות במסגרות החינוך המיוחד שיש לתת עליהם את הדעת. קשיים  הבאים לידי ביטוי לרוב בתחום המיני- חברתי. קשיים אלה כוללים  קשיים בקליטה והבנה של נורמות חברתיות, קשיים בתקשורת מילולית תקינה וברורה, קשיים בהתמודדות עם מצבי תסכול, קשיים בהתמודדות עם דחייה חברתית, לעיתים קשיים  ברכישת ידע באופן עצמאי, חוסר מודעות לזכויות וצרכים מיניים ועוד. בנוסף לקשיים אלה ישנם גם קשיים סביבתיים של חוסר פרטיות וחוסר במרחב אינטימי אישי במקרים רבים. למשל אנשים עם נכויות פיזיות או מיגבלויות התפתחותיות אשר זקוקים לליווי לשירותים ועזרה במקומות אינטימיים ועוד.

כל הקשיים האלה ורבים אחרים מגבירים מאוד את הסיכון לפגיעה מינית. ישנו תיעוד ברור שילדים בעלי צרכים מיוחדים נוטים  להיות קורבנות של ניצול מיני באחוזים גבוהים.

 

מציאות זו מחייבת את מערכת החינוך המיוחד לספק את התמיכה הנדרשת, על ידי חינוך מיני- חברתי מותאם, באמצעות פיתוח "שיח הרלוונטי מותאם" לאוכלוסיות הייחודיות.

החינוך המיני- חברתי בבתי הספר נועד לתמוך ולחזק את היכולות של התלמידים, במטרה לאפשר ביטוי של מיניותם הטבעית באופן בריא ונכון להתפתחותם האישית ולסביבתם וכן לסייע להם  ליצור קשרים חברתיים ואישיים משמעותיים ולמזער סיכונים לניצול ופגיעה.

סיכום - מטרת החינוך המיני

החינוך המיני- חברתי – מיועד לפתח את  היכולת של הפרט בעל הצרכים המיוחדים לממש חיים חברתיים ומיניים בריאים ומספקים והמתאימים לחברה ולתרבות בה הוא חי, מתוך בחירה מודעת וחופשית ככל הניתן, המשפיעה באופן מכריע על איכות חייו ובריאותו הנפשית.

חינוך זה איננו מהווה רק גורם מניעתי להפחתת התנהגויות של פגיעה מינית וקורבנות.

 

 

טלי טרגר                                                            סוזנה רייף-רוזנברג

מנהלת היחידה                                                    מדריכה ארצית

למיניות, זוגיות ומשפחה                                לחינוך מיני בחינוך המיוחד         

 

מדיניות

 

ידע תיאורטי ויישומי

הנחיות ליישום

חומרי רקע

 

תכניות התערבות

 

כתבו לנו

אתם מוזמנים לפנות אלינו בשאלות הקשורות לחינוך מיני בחינוך המיוחד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/07/2017