שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
קריטריונים לתקצוב מרכזים להורות ולמשפחה במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות להכשרת מורים
חשון תשע"ח, נובמבר 2017
 


מוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות להכשרת מורים המעוניינים לפנות בבקשה לקבלת תקצוב להפעלת מרכזים להורים ולמשפחה יכולים להגיש בקשתם על פי הנוהל המצ"ב. 
 

יש להפנות  את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים עד יום רביעי  ד' כסלו תשע"ח-, 22.11.2017 באמצעות מערכת "המרכבה". קול קורא מספר 8693

בנוסף  יש לשלוח במייל או בפקס את הבקשה והמסמכים הנלווים לבטי ריטבו, מנהלת תחום הורים ומשפחה בשפ"י.

 דוא"ל: bettyry@education.gov.il  מספר פקס: 02/5603256

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2017