שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הורים וצוותי חינוך מתמודדים יחד במציאות מורכבת
נושא במיקוד עבודת מדריכי שפ"י תשע"ב
 

רציונל

  • בחירת הנושא עומדת בהלימה למגמה של ביסוס תשתית משותפת לכלל המדריכים ויצירת  שיתופי פעולה ועבודה רבה יותר בממשקים בין היחידות והתחומים השונים באגף. בחירת הנושא מעידה כי קיימת הסכמה  שתוצאות חיוביות אינן בהכרח תוצר של השקעה ישירה בתחום הדורש שיפור. למשל, יצירת שותפות עם הורים כחלק מתרבות בית הספר הוכחה כתורמת לשיפור האקלים ולצמצום האלימות (רוזינר 2010).
  • בחירת הנושא מבטאת תפיסה כי בתשתית העבודה צריך לעמוד שילוב בין התפיסה האקולוגית הרואה את התפתחותו של התלמיד מושפעת מאינטראקציה עם הסביבות השונות ומהאינטראקציה ביניהן ,לבין גישת הפסיכולוגיה החיובית המתמקדת בחיזוק הכוחות של הפרט.
    מהגישה האקולוגית ניתן להסיק כי ככל שהמערכות שהילד נמצא במגע איתן פועלות בתיאום זו עם זו, כן ייטב להתפתחות הילד. חוסר תיאום או קונפליקט בין מערכות חיברות שונות, גם אם כל מערכת לבדה מתנהלת היטב, עלולים לגרום לתוצאות שליליות. מערכות שפועלות בתיאום זו עם זו מחזקות זו את זו, ולכן השפעתן המצרפת על הילד תהיה חיובית וחזקה יותר.

שתי הגישות הללו מניחות כי יישומן המיטבי מייצר תוצאות חיוביות רבות הרבה מעבר להשקעה הנקודתית.

בהמשך ניתן למצוא מצגת להצגת הרציונל של הנושא והסוגיות העיקריות שהוא מעלה, וכמו כן קישורים למאמר ולדו"ח של האקדמיה הישראלית למדעים, שבדקה את נושא "קשרי משפחה-מסגרות חינוך בגיל הרך".

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/04/2018