שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אלימות באינטרנט מול אלימות פנים-אל-פנים בקרב בני נוער
 

דורית אולניק -שמש

האוניברסיטה הפתוחה

 

טלי היימן

האוניברסיטה הפתוחה

 

תמר טרבלוס

האוניברסיטה הפתוחה

 

 

למאמר המלא באתר האוניברסיטה הפתוחה 

 

תקציר

מטרת המחקר הייתה לבחון מאפיינים של אלימות פנים-אל -פנים ואלימות

ברשת, והקשר בין מאפיינים אלה בקרב 458 תלמידים בכתות ז' בחטיבות

ביניים במרכז הארץ. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שהועברו לתלמידים

בכיתותיהם. ההשוואה בין אלימות ברשת לאלימות פנים -אל-פנים נעשתה

באמצעות בדיקה של תפקידי הקורבן, תוקף ועד באלימות פנים-אל-פנים

ואלימות ברשת. הממצאים מצביעים על מספר גדול יותר של תלמידים

המעורבים באלימות פנים-אל-פנים מאשר ברשת. נמצא קשר חיובי מובהק בין

תלמידים שנפלו קורבן לאלימות ברשת ותלמידים שנפלו קורבן לאלימות מחוץ

לרשת. וכן, בין הבריונים ברשת לבין בריונים מחוץ לרשת. לממצאי המחקר

חשיבות במניעה והתמודדות עם אלימות ברשת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013