שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
כישורי חיים לבית הספר היסודי - תרגום חדש לערבית
 
 

לחומרים נוספים: חוזר מנכ"ל, חומרי הדרכה לחדר המורים ותכנית הליבה בעברית 

מחוון לשיעור כישורי חיים מיטבי ולחיזוק השיח הרגשי   

 

תכנית ליבה ומערכי שיעור

 

כיתה א'

 

כיתה ב'

 

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/02/2018