שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תגמול המורים בגין מתן התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים בעלי לקויות למידה
הסכם האוצר, ארגון המורים ומשרד החינוך, 29 בינואר 2009
 

ביום 29 בינואר 2009 נחתם הסכם בין ארגון המורים לבין משרד האוצר.

 

ההסכם מתייחס לשני מרכיבים מרכזיים הקשורים להסדרת העבודה הבית ספרית עם תלמידים בעלי לקויות למידה:

 

  1. תגמול למורים -  מתן תגמול למורים הבוחנים את התלמידים בעלי לקויות הלמידה  בדרך הבחנות המותאמת לקשייהם( סעיף 7 (א) בהסכם ). על אופן מתן התגמול ודרך הדיווח  תצא הודעה במשותף עם חשבות המשרד. 
     
  2. מינוי רכז לקויות למידה- מנהל בית הספר רשאי למנות רכז לקויות למידה בבית הספר שתפקידו להבנות מהלך שיטתי של סיוע לתלמידים בעלי לקויות למידה  ולהכין את  החומר לוועדות התאמה (סעיף 7 (ג) בהסכם ).
    רכז לקויות הלמידה יהווה גורם מתכלל בביה"ס, ויזום, בין היתר, פעולות בית ספריות שיבטיחו  מעורבות של המורים , התערבות נכונה בשיטת הוראה ואחריות לקידום תפקודם של התלמידים ליקויי הלמידה.

 

ההכרה הרשמית בתפקיד רכז לקויות למידה  מבטיחה עבודה מוסדרת, מתוגמלת ומחייבת.ובה בעת מאפשרת ליועץ/ת החינוכי/ת לעסוק בקידום ההיבט הרגשי של תלמיד לקויי הלמידה.

יש להדגיש כי יועץ/ת ביה"ס  אינו/ה יכול לשמש בתפקיד זה.

 

בגף ליקויי למידה בשפ"י נצבר ניסיון רב בהכשרת רכזים ללקויות למידה במקומות שונים בארץ. נשמח להעמיד לרשותכם את ניסיוננו ואת הסיוע שלנו על מנת להבטיח מיצוי הולם של ההזדמנות הניתנת להשבחת העבודה.

 

 

ממפגשים שקיימנו עם מנהלי בתי"ס ,מפקחים  ארגונים מקצועיים שונים  ותגובות בכתב של אנשי חינוך מבתי הספר, עלה כי קידום נושאים אלה עשוי לעזור בבניית תהליך עבודה בית- ספרי מיטבי לצורך  קידום תלמידים עם לקויות למידה. תהליך זה  דורש חשיבה משותפת של הצוות החינוכי והתארגנות בית ספרית מתאימה, תפיסה שהוצגה  במכתבנו מיום 7 ביולי 2008 (מצ"ב  המכתב - נספח 2 ).

לפיכך יש להיערך מבעוד מועד לבחירת רכז לקויות למידה לשנת הלימודים תש"ע, שכן נדרשת הכשרה שתתבצע במהלך חופשת הקיץ. לתפקיד הרכז יש למנות מורה מצוות ביה"ס העומד בדרישות המפורטות.

 

:נספחים

 

 
 
בברכה,

חנה שדמי

מנהלת אגף שפ"י

עדנה דשבסקי

מ"מ מנהלת אגף ייעוץ

שפ"י

ד"ר יהודית אל-דור

מנהלת גף ל"ל

שפ"י

יפה פס

מנהלת האגף

לחינוך עי"ס

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2017