שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 תכניות התערבות
תוכניות התערבות המיועדות לטפל באוכלוסיית התלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב במערכת הבית ספרית ובקהילה
 

מערכת החינוך מתמודדת עם הצורך במתן מענה מקצועי לקידום התלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב. במטרה לסייע במשימה זו מוצעות תכניות ייעודיות המעניקות כלים, מיומנויות, מידע והעמקת המודעות בנושאים אלו- ברמת הפרט והמערכת. יש לציין כי בניגוד לעבר בו עיקר הדגש היה על זיהוי ומתן אבחנה, כיום ניתן משקל רב לעצם  התהליך עד לקביעת האבחנה של הפרעת למידה ספציפית (Specific Learning disability)-  באמצעות מגוון ההתערבויות עם התלמיד ותהליך התקדמותו (RTI). ההבנה כיום היא כי יש לשים דגש על תהליך שמאפשר פיתוח לומד עצמאי וכולל בתוכו מענה לשלושת המעגלים- לימודי, חברתי/ התנהגותי ורגשי.


מדובר במגוון תוכניות- מערכתיות המיועדות לכלל המוסד החינוכי / תלמידי השכבה ותוכניות  המיועדות לטיפול והעצמת תלמידים המאותרים עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב.


בתהליך בחירת התוכנית הצוות החינוכי מפעיל שיקול דעת ע"מ להתאים את  רמת ההתערבות והמעגל שדרכו נכון לעבוד, תוך התאמת ההתערבות למשאבים הקיימים.


יש להתייחס למספר היבטים:

  •  האם התכנית מתאימה למבנים הארגוניים הקיימים ולהון האנושי המצוי במוסד החינוכי? האם ביה" ס יוכל לעמוד בדרישות התוכנית? 
  • האם התכנית כוללת שלב של פיתוח מקצועי לקבוצת מובילים מתוך בית הספר? האם שלב זה נחוץ לביה"ס?
  • האם התכנית מנגישה את הידע בדרך חווייתית ותוך תרגול המיומנויות?
  • האם יש בתכנית התייחסות להיבטים הרגשיים של המורים והתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב לצד עיסוק והכשרה בתכני הוראה-למידה מתאימים?
  • האם התכנית פועלת לחיבור השותפויות: מורה-תלמיד-הורה?

 

 

טבלה מפורטת של תכניות התערבות המיועדות לטפל באוכלוסיית התלמידים עם לקויות למידה ו/או הפרעת קשב במערכת הבית ספרית ובקהילה
 

 

 

"משיקים"  |  "לגעת מבעד לשיריון"  |  א.י.ל  |  מרכז מהו"תקבוצות רגשיות

"משיקים" : אמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ועם לקויות בלמידה בהשקה לתחומי דעת

תכנית "משיקים" הינה תכנית העוסקת באמנות ההוראה בכיתות הכוללות תלמידים עם קשיים ו/או עם לקויות למידה והפרעת קשב בהשקה לתחומי דעת. התכנית פותחה תוך שיתוף פעולה בין אגף לקויות למידה למזכירות הפדגוגית והינה תוצר של חבירה בין מומחים מתחום לקויות למידה לבין אלה מתחמי הדעת לשם יצירת שפה משותפת העוסקת בהתאמת ההוראה לתלמידים מתקשים ועם לקויות למידה. . חשוב לציין כי על אף שהכלים מכוונים לתלמידים עם קשיים או לקויות למידה, כלל התלמידים בכיתה יוצאים נשכרים מכלי ההתערבות שמוצעים בסדנאות.
הנחת יסוד של התכנית היא שהוראת תלמידים אלה נעשית בכל שיעור ובכל תחום דעת וכי הדמות המרכזית שעוסקת במלאכת ההוראה היא המורה.

 

חוברת "משיקים"

 

"לגעת מבעד לשריון" 

התכנית " לגעת מבעד לשריון " הינה תכנית הכשרה והעצמת מורים ומתן כלים לקידום תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז.  בתהליך ההכשרה ניתנים  כלים להתערבויות פדגוגיות, התנהגותיות ורגשיות תוך העלאת המודעות והידע  בנושא הפרעת קשב.  התכנית מכשירה צוות בית ספרי רב-מקצועי להובלת כלל המורים בהיבטים הרגשי, ההתנהגותי והדידקטי. היא מועברת לרוב  ע"י צוות בית ספרי מוביל- הכולל יועץ, רכז פדגוגי ופסיכולוג ביה"ס. הצוות המוביל מנחה מפגשים לכל צוות המורים.
תכנית "לגעת מבעד לשריון" נבנתה ע"י מיטב המומחים בתחום ובשיתוף עמותת "ביחד". מטרתה להקנות כלים יישומיים למערכת הבית ספרית ובעיקר למורים להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז. לתוכנית  מארז הדרכה מגוון הכולל: סרט תיעודי, מצגת מידע, חומר תיאורטי וכלים ליצירת תהליכי עבודה של מורים והורים.
התכנית מעודדת שיח בין עולמו הפנימי למעטפת חייו של התלמיד עם הפרעות קשב (ADHD); התכנית מקנה למערכת הבית ספרית ובעיקר למורים ידע, כלים ואופני התמודדות עם התלמידים תוך מיפוי הדרכים להתמודדות עם תהליך ההוראה בכיתה ומתן אסטרטגיות מתאימות;

הכשרת המורים מתמקדת בשלושה מוקדים:

  1. הרחבת הידע על הפרעת קשב וריכוז בהיבט אישי ומקצועי.
  2. שינוי עמדות על תלמידים עם הפרעות קשב וריכוז, הכרות עם איכות החשיבה האחרת של התלמיד, דרכי תקשורת משמעותית עם התלמיד.
  3. כלים התנהגותיים ופדגוגיים לניהול כיתה עם תלמידים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז.

חוברת "לגעת מבעד לשריון"

 

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)


התכנית פותחה במשותף ע"י האגף ללקויות למידה והפרעות קשב במשרד החינוך, המרכז הבינתחומי ובסיוע קרנות של המוסד לביטוח לאומי.
מטרת התוכנית: יצירת תשתיות מקצועיות בית ספריות מתמשכות לקידום והעצמת תלמידים מתקשים ועם לקויות למידה והפרעת קשב. זאת, על ידי שינוי מסלול ההתפתחות של תלמידים אלה ויצירת תשתית מקצועית פדגוגית במוסד החינוכי היכולה להתמודד בהצלחה עם קשייהם של התלמידים ולקדם אותם להשגת יעדיהם. התכנית מספקת לאנשי חינוך, לתלמידים ולהורים כלים המקדמים ומפתחים את התפקודים הניהוליים, בהתאם לגיל ולשלב ההתפתחותי.
התכנית מסייעת בקידום התפתחות לימודית רגשית וחברתית תקינה של בני נוער עם לקות למידה, בצמצום נשירה סמויה שלהם ממערכת החינוך, ובחיזוק גורמי חוסן אישיים ומשפחתיים. בנוסף, התכנית מסייעת בבניית תהליכי התמקצעות של הצוות החינוכי-ייעוצי בבית הספר והצוות הטיפולי.
התכנית מציעה טיפול בגישה המערכתית המשלבת עבודה עם אנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה והרפואה, החינוך והמשפחה.
מודל התכנית מבוסס מחקר ובנוי מיצירת תשתית ארגונית מתאימה בבית הספר, ביצוע תהליך איתור מקיף במסגרת ביה"ס, הכשרת פסיכולוגים והכשרת הצוות החינוכי-ייעוצי לעבודה בהתאם לעקרונות המנחים את המודל, עבודה פרטנית וקבוצתית עם התלמידים לצורך חיזוק גורמי החוסן המרכזיים בתחום הרגשי, ההתנהגותי והאקדמי. תהליך העבודה מתבצע על ידי אנשי המקצוע והצוותים החינוכיים בהתאם לפרוטוקול דידקטי ורגשי שפותח במסגרת התוכנית.

 

תכנית אני יכול להצליח (א.י.ל)

 

 

 

מרכז מהו"ת - מרכז העצמה ותמיכה לסטודנטים עם לקויות למידה במכללת סמינר הקיבוצים

 

מרכזי מהו"ת בבתי הספר התיכוניים, הוא מודל שאומץ ממרכזי התמיכה  הפועלים  במוסדות להשכלה גבוהה. מרכזים אלו הוקמו בעבור תלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב, המתקשים להתמודד עם הדרישות היומיומיות בבית הספר ובבית.  לא פחות מכך, חשיבותם רבה ביצירת  סביבה מעצימה ותומכת לה שותפים המשפחה, המורים, והסביבה החברתית .
ייחודיותו של המרכז בהיותו " בית " עבור תלמידים בעלי לקויות למידה והפרעות קשב בכל שנותיהם בתיכון. המרכז, הוא מבנה  מיוחד שנבנה באופן מותאם לאפיוניי התלמידים ושם מתרחשת העבודה הרגשית, הדרכה לימודית וסיוע טכנולוגי.
מרכזי מהו"ת מגישים סיוע באמצעות  תהליכים מרכזיים:
תובנה – הבנה מעמיקה ורחבה, הן של התלמיד והן של סביבתו, לתופעת הלקות והשלכותיה על כל תחומי החיים.
התעצמות –  התאמת דרכים יעילות להתמודדות עצמאית עם אתגרי החיים והלמידה.
תמיכה -  יצירת רשת תמיכה רגשית ופדגוגית לתלמידים ולמורים
הכשרה- לצוות החינוכי בהתאמת דרכי הוראה לתלמידים

 

 

מרכזי מהות בבתי ספר תיכוניים
תקציר דו"ח הערכת תכנית מהות 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/05/2019