שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
תוכנית מעגן
 

תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך.

צוות המעגן פועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בתוך מסגרות החינוך בגיל הרך, כמערך של בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים  - מרפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/ית

התפתחותי/ת, יועצ/ת חינוכי/ת, מדריך/כה פדגוגי/ת בהרכבים שונים.  צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם  היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.

 

תכנית המעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים על איפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.

רציונל לתכנית המעגן 

5% - 15% מהילדים  סובלים מליקויי למידה בבית הספר. מהמחקרים מתברר שאחוז ניכר מאותם ילדים כבר גילו בגיל הרך עיכובים התפתחותיים באחד או יותר מתחומי ההתפתחות, אך רק חלק קטן מהם אותר וטופל כבר בגיל הרך . לעובדה זאת השלכות שליליות בשני ממדים.

האחד - הצטברות של חוויות מתסכלות ופגיעה בתחושת המסוגלות שלהם, והשני - אי הפקת תועלת מרבית מתהליכי הלמידה המוצעים במסגרת גן הילדים.

 

מחקרים מצביעים על היות התערבות מוקדמת בעלת השלכות לטווח ארוך: היא מונעת הצטברות והחמרה של קשיים קיימים, מונעת הופעתם של קשיים רגשיים והתנהגותיים נילווים, ומאפשרת מימוש  יכולות שלא באות לידי ביטוי באופן ספונטני.

 

בנוסף לתרומה של ההתערבות המוקדמת בהיבט החינוכי-התפתחותי קיימות גם השלכות הבאות לביטוי בחישובי עלות-תועלת בחסכון מבחינה לאומית כלכלית.

 

טווח הנורמה בגיל הרך רחב ביותר, תהליכי ההתפתחות מאוד דינמיים ותלויים במרכיבים סביבתיים וביולוגיים  שונים. דרושות זהירות ומומחיות על מנת להבחין בין ליקויים התפתחותיים לאיפיונים התפתחותיים כדי למנוע תיוג שגוי. עובדה זו  מחייבת היכרות מעמיקה ומתמשכת עם הילד המתקשה, ומחייבת תכנית התערבות שתתבסס על העקרונות הבאים:

 • הפעלת התכנית במסגרות החינוך הרגיל תוך הדגשת תפקידם של המחנכים כמובילים את תהליך האיתור וההתערבות.
 • התערבות רב-מקצועית, חינוכית טיפולית, של אנשי מקצוע מתחומי החינוך, הפסיכולוגיה, ומטפלים פארא-רפואיים, המכוונת וממוקדת בצורכי כלל הילדים ומשפחותיהם.
 • התערבות שאינה חד-פעמית אלא מהווה תהליך מלווה, תומך, ומסייע לאורך כל שנת הלימודים
 • התערבות מערכתית-אקולוגית, הלוקחת בחשבון את כל הגורמים בתוך המסגרת החינוכית עצמה, את הורי הילדים, ומשאבים הקיימים בקהילה בתחום הגיל הרך (שירותי בריאות, רווחה וחינוך).

מטרות תכנית המעגן 

להלן המטרות הכלליות המתמקדות בשלוש אוכלוסיות יעד -  מחנכים, הורים וילדים:

 1. הדרכת המחנכות לגיל הרך בנושאים הקשורים להתפתחות תקינה ובלתי תקינה.
 2. ליווי הצוות החינוכי והדרכתו לשם פיתוח הרגישות לצרכים ייחודיים של ילדים, תוך מתן כלים להבחנה בין קשיים זמניים לבין ליקויים התפתחותיים (תצפית שיטתית).
 3. איתור ילדים מעוכבי התפתחות, תכנון התערבות תוך-גנית, הפנייתם במידת הצורך (באמצעות ההורים) לטיפול גורמים מומחים בקהילה,  ומעקב אחר התקדמותם.
 4. ליווי המחנכות בהתאמת  דרכי עבודה  לילדים מתקשים תוך התייחסות לשלב ההתפתחותי בו הם  נמצאים, לקשיים, ליכולות ולאפיוני אישיות.
 5. הדרכת המחנכות לגבי דרכי תקשורת עם הורים לילדים בעלי צרכים ייחודיים.
 6. תמיכה וסיוע להורים בשלבים המוקדמים בחיי הילד והדרכתם לגבי צרכים ייחודיים של ילדם, תוך ראיית ההורים כשותפים פעילים בכל שלבי ההתערבות.
 7. יצירת קשר עם השירותים בקהילה (בריאות ורווחה), ובניית דפוס של שיתוף פעולה עמם.

עקרונות להפעלת תכנית מעגן

העקרונות הכלליים להפעלת תכנית מעגן הם אלה:

 1. מעגן היא תכנית מלווה במשך כל שנת הלימודים.
 2. התכנית מופעלת על ידי אנשי מקצוע בתחומים טיפוליים ופרא-רפואיים לגיל הרך, כמו פסיכולוג חינוכי או התפתחותי, יועץ חינוכי, מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת, פיזיותרפיסטית התפתחותית.
 3. אופן יישומה של תכנית מעגן יותאם לצרכים ולתנאים של המקום בו הוא מופעל, על פי החלטת וועדת ההיגוי היישובית.
 4.  התכנית מופעלת בתוך המסגרת החינוכית במהלך יום העבודה, למעט השתלמויות.
 5. במרכז תכנית ההתערבות המיושמת במסגרות חינוכיות נמצאת המחנכת. המחנכת היא הדמות העיקרית הנדרשת לתפקוד התקין של המסגרת החינוכית ולקבלת ההחלטות הקשורות במסגרת זו. המחנכת אחראית על פעילותם של כל  הילדים כקבוצה בכלל ועל פעילותו של כל ילד בתוך הקבוצה כפרט.
 6. צוות הגן ואנשי המקצוע של מעגן יעבדו בשיתוף פעולה ותוך תיאום דרכי עבודה כדי להבטיח ראייה כוללנית של הילד ומשפחתו.
 7. התכנית כוללת הרחבת הכשרת המחנכות בכל הקשור לתהליכי התפתחות הילד בתחומים השונים, השתלמויות לפני תחילת השנה ובמהלכה, והדרכה תוך-גנית פרטנית וקבוצתית.
 8. המחנכת תיידע את הורי כל הילדים לגבי קיומה של תכנית מעגן, מטרותיה ודרך עבודת הצוות.
 9. החלטה על התערבות מקצועית לגבי ילד תיעשה בשיתוף מלא של הוריו תוך שמירת הנהלים המקובלים.
 10. צוות מעגן בשיתוף המחנכת יקיים מפגשים עם כל הורי הגן להעלאת נושאים הקשורים בהתפתחות תקינה לשם הגברת המודעות הציבורית.
 11. צוות מעגן ילווה מקרוב הורים לילדים מתקשים במהלך שנת הלימודים.

הפריסה

כיום פועלים ארבעים ושנים מעגנים בשלושים וחמישה יישובים, מהם חמישה לא יהודים ואחד מעורב, כשבחלק מהישובים פועלת יותר מיחידת מעגן אחת.

יחידת מעגן מורכבת מ- 17 שעות שבועיות של שלושה חברי צוות, ומשרתת כ- 12 מסגרות חינוכיות. המעגנים מופעלים כיום במימון קרנות שונות ורשויות מקומיות ומשרד החינוך.

 

בנובמבר 2001 החל תהליך מבוקר של הערכה באמצעות כלי הערכה שפותח בשיתוף עם אשלים ומכון ברוקדייל.

 

מתוך הכרה בחשיבות העבודה המערכתית ויכולתו של המעגן להוות מנוף לסוג עבודה זה הוקם צוות היגוי תוך משרדי למעגן בו חברים נציגי אגף שפ"י, שח"ר, קדם יסודי ואשלים.

 

צוות המחלקה לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים באגף לחינוך קדם-יסודי שהגה את התכנית פועל בשיתוף עם  עמותת אשלים  מרכז ומנהל את תכנית המעגן באמצעות:

 • צוות רכזות מעגן אזוריות (2 ימים בצפון, 2 ימים במרכז, 2 ימים בדרום ויום אחד במגזר הערבי).
 • מתן ייעוץ בנושא הקמת צוותי היגוי יישוביים בנושאי הגיל הרך. בשיתוף גורמי קהילה רלוונטיים.
 • ארגון השתלמויות ארציות לצוותי המעגן.
 • המלצה על נושאי השתלמויות למחנכות.
 • פיתוח כלים שונים לתיעוד, קיום תצפיות ודרכי עבודה.
 • מעורבות בפיתוח כלי הערכה ובקרה ארצי בשיתוף עם עמותת אשלים ומכון ברוקדייל.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/11/2013