שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
הנחיות לטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעות קשב
 
 

 

 

 

  •  נהלים להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות  לתלמידים עם לקויות למידה לאוכלוסיות מיוחדות תשע"ט:

 

 

 

 

 

 

 

נהלים משנים קודמות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  17/11/2019