שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
ליקויי למידה וריפוי בעיסוק בישראל: סקירה של המחקר והעשייה בתחום כפי שבאו לידי ביטוי בפרסומים בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק – IJOT
כתבו: ד"ר שרה רוזנבלום, וד"ר נעמי וינטראוב
 

מטרת סקירה זו להציג את המחקר  והעשייה של מרפאים בעיסוק בארץ בהקשר לליקויי למידה, שפורסמו בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק (IJOT) ב- 15 השנים האחרונות הסקירה אינה כוללת מחקרים רבים שפורסמו על ידי מרפאים בעיסוק מהארץ, בכתבי עת ברחבי העולם. סקירה זו נכתבה כמסמך נלווה לנייר עמדה המסכם את עבודת המרפאים בעיסוק בקרב אנשים עם ליקויי למידה. נייר העמדה והמחקר והעשייה המתוארים בסקירה, נכתבו ונעשו מתוך הבנה עמוקה של הקשיים היום-יומיים שעמם מתמודדים אנשים עם ליקויי למידה ומשפחותיהם והם מבטאים את תפיסת מקצוע הריפוי בעיסוק את תפקידיו ותרומתו בקרב אוכלוסייה זו. לצד סקירת המאמרים מובאות ציטטות של בני נוער, סטודנטים ומבוגרים המתמודדים עם ליקויי למידה ובני משפחותיהם, הבסיס להבנת הקשיים שלהם. שילוב מקורות מידע אלו ממחיש כיצד המחקר והעשייה של המרפאים בעיסוק בארץ, בשנים אלו, התמקדו בצרכים שהועלו על ידי המרואיינים ומשקף יישום גישת הלקוח במרכז. בנוסף, מסייע שילוב המקורות במיקוד בתחומים שבהם נדרשת המשך עשייה.

 

להורדת המאמר לחץ כאן 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013