שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:   
 

סקירת מחקר על הורים ומשפחות לילדים מחוננים

 

Colagelo, N. & Dettmann, D., 1993

תקציר: ד"ר אסנת בינשטוק

 
 
 
תקציר המאמר:
 

המאמר ממוקד במחקר ובסוגיות בספרות המחקרית העוסקות בהורים. העיסוק בתפקידם של הורים לילדים מחוננים היה שטחי בעבר והמאמר מנסה לייצר הכללות משמעותיות ביחס אליהם.

ישנה כאן התייחסות למאפיינים משפחתיים, לבעיות של משפחות לילדים מחוננים, משיגות ותת משיגות, תפקיד ההורים בזיהוי מחוננות ילדיהם בתחומים שונים, עידוד הורי ופעילויות העשרה  וקשר בין הורי תלמידים מחוננים לבין ביה"ס.

מן המאמר עולות מספר נקודות לחשיבה:

צורך במחקרים רבים יותר בנושא.

הורים יכולים לקחת תפקיד חשוב בזיהוי ילדים מחוננים וחינוכם.

הורים באופן כללי נבוכים וחסרי מידע מספק לגבי צרכיהם של ילדים מחוננים.

הורים אינם בטוחים לגבי תפקידם ביחס לביה"ס.

מאפייני הישגים ויצירתיות אצל מחוננים קשורים לסביבה ביתית ייחודית.

ילדים מחוננים מעמידים אתגרים ובעיות בפני הורים השונים מאלה שמעמידים ילדים רגילים.

 

 למאמר המלא: A Review of Research on Parents and Families of Gifted Child

 

 

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2013