שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
אודות היחידה למניעת עישון, אלכוהול וסמים
 

מטרות מבנהיעדים | שיתופי פעולה | פרסומים

 

טל': 02-5603233, פקס: 02-5603256

 

היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק עוסקת בפיתוח תכניות התערבות בנושאי סמים, אלכוהול, חומרים נדיפים טבק וחשיפת יתר למסכים והימורים, כחלק מתכנית כישורי חיים. כמו כן, התכניות משולבות בתכניות שפ"י לקידום רווחתו הנפשית של התלמיד ולטיפוח האקלים הבית ספרי. תכניות ההתערבות מכוונות להקניית כלים להתמודדות עם התנהגויות סיכון, תוך שימת דגש על חיזוק מקדמי הבריאות וגורמי מיגון ויצירת סביבה בטוחה ותומכת בין באי בית הספר.

מתוך הכרה בחשיבות הנושא משרד החינוך אחראי להפעלת תכניות פרואקטיביות המותאמות לשלבים התפתחותיים של התלמידים ומקנות כישורי חיים, וכן אחראי לתכניות התערבות במצבים בהם מעורבים תלמידים בשימוש בחומרים פסיכו אקטיביים.

בתי הספר מפעילים את התכנית באחריות המנהל, בהנחיית מובילים בית ספריים (מב"סים), היועצים החינוכיים, ובשיתוף הפסיכולוגים החינוכיים, המחנכים, ההורים והמורים.

משנת תשס"ח מופעלות התכניות כחלק בלתי נפרד מתכנית לימודי כישורי חיים, המופעלת מכיתות א'- ט' כלימודי חובה בכל מערכת החינוך.

מטרות היחידה

 • הצעת מדיניות בנושאי טבק, אלכוהול וסמים והתנהגויות ממכרות במערכת החינוך וקביעת יעדים מרכזיים בכל שנת לימודים.
 • גיבוש והכשרת צוותים מובילים ארציים ומחוזיים ליישום המדיניות בבתי הספר.
 • פיתוח תוכניות מניעה לשכבות הגיל השונות תוך שימת דגש על רגישות והתאמה תרבותית, והפצתן במערכת החינוך.
 • הדרכת צוותים ,סיוע מקצועי וארגוני בהפעלת תוכניות המניעה במוסדות החינוך באמצעות צוותי הפקוח וההדרכה.
 • יזום פעולות ייחודיות כגון: כנסים, השתלמויות.
 • שיתוף פעולה עם גופים פנים וחוץ משרדיים כגון: הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, האגודה למלחמה בסרטן ועוד.
 • מתן מענה לפניות של גופים ממלכתיים פנים וחוץ משרדיים ופניות הציבור בנושא.
 • ייצוג המשרד בדיונים בכנסת.

מבנה היחידה

מנהלת היחידה: קרן רוט איטח

 

צוות מוביל:


אורלי אבינועם, מדריכה ארצית רפרנטית למחוז תל אביב, אחראית על פיתוח נושא אלכוהול ונהיגה והכשרת מדריכים חדשים.

מלכי כץ, מדריכה ארצית רפרנטית למחוז מרכז והמגזר החרדי,  אחראית על תכני היחידה ב"שפינט" ועל השיעורים המקוונים של היחידה.
 

רותי תוינה, מדריכה ארצית רפרנטית למחוזות התיישבותי, חיפה וצפון, רכזת תכנית אופ"י, אחראית על הכשרת מדריכים חדשים.

ורדית ישראל, מדריכה ארצית רפרנטית למחוזות דרום, מנח"י, ירושלים והמגזר הבדווי, רכזת הטמעת תכניות בבתי הספר היסודיים.

במחוזות פועלים מפקחים רפרנטים המופקדים על הטמעת הנושא במחוז בעזרת מדריכים מחוזיים. מדריכי היחידה עומדים לרשות צוותי בתי הספר להטמעת תכניות התערבות ובהיוועצות בכל הקשור לנושאי סמים, אלכוהול, טבק וחומרים נדיפים. ניתן לפנות במייל למדריכה הרפרנטית במחוז  אליו שייך בית ספרך על מנת ליצור קשר עם המדריכה המחוזית המתאימה.

 

בבתי הספר פועלים מובילים בית ספריים למניעת סמים (מב"ס) – מבסי"ם פועלים בבתי הספר העל יסודיים החל מתשס"ה. תפקיד המב"ס לרכז את כל הגורמים, הפעולות, התכניות וההנחיות בנושא ולדואג ליישמם בהתאם למדיניות המשרד ולמדיניות הבית-ספרית, עפ"י חוזר מנכ"ל תשס"ד/7(א).

דרכי התקשרות עם מפקחים רפרנטים והצוות המוביל.

 

יעדי היחידה לשנה"ל תשע"ז  

 

מטרת על : ביסוס והרחבת הפעילות הבית ספרית בתכנית כשורי חיים לפיתוח החוסן וכישורי ההתמודדות של המתבגרים בדגש על תכניות התערבות בנושא מניעת השימוש בטבק, סמים ואלכוהול , חשיפת יתר למסכים והימורים, וזאת במטרה לחזק עמדות, ערכים , נורמות והתנהגויות המקדמות התבגרות מיטיבה ושוללות שימוש בחומרים מסכנים והתנהגויות ממכרות.


מטרות :

 1. ביסוס מסוגלות המבוגרים –  צוותים חינוכיים והורים,  ביצירת שיח עם מתבגרים  בנושא שימוש בחומרים מסכנים בדגש על אלכוהול וקנאביס.
 2. פיתוח יכולת ההתבוננות והאיתור של המבוגרים את התלמידים המעורבים בשימוש בחומרים כך שתהיה עלייה באיתור .
 3. קידום המסוגלות של בתי הספר לבנות תכניות התערבות לטיפול בתלמידים המעורבים בשימוש באלכוהול, וסמים.
 4. הגברת השותפות עם ההורים מתוך תפיסה שלהורים תפקיד משמעותי בבניית החוסן של ילדיהם, בפיתוח דרכי התמודדות במצבי סיכון בגיבוש עמדות והתנהגות לצמצום השימוש בסמים ובאלכוהול.
 5. העצמת מנהיגות בני נוער בתוך בתי הספר ומחוץ להם (עמיתים, מועצות תלמידים, מדצי"ם, נוער מתנדב, תנועות נוער) והרחבת ההכשרה של מנהיגות נוער יישובית המבוססת על התכנית "עמיתים ומשפיעים", בקרב תלמידי כיתות י' , בהתאם לתכנית ל"התפתחות אישית ומעורבות חברתית", ושילובם בפעולות מניעה והסברה.

 

שיתופי פעולה

על פי מדיניות המשרד מקיים שפ"י שיתוף פעולה עם גורמים פנימיים של משרד החינוך ועם גופים שונים מחוץ למשרד שעוסקים בנושא טבק, אלכוהול וסמים.

גורמים בתוך המשרד: 

המזכירות הפדגוגית; אגפי הגיל ; מינהל חברה ונוער ; הלשכה המשפטית; לשכת המדען הראשי; אגף בטיחות בדרכים: האגף לקליטת עליה

גורמים מחוץ למשרד:

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול;  הועדה למאבק בנגע הסמים בכנסת;  משרד הבריאות – המחלקה לחינוך לבריאות ; השלטון המקומי – מחלקות חינוך;  המשרד לביטחון פנים (משטרת ישראל, מדור נוער,שיטור קהילתי ושירות בתי הסוהר) ; משרד הרווחה; שירות מבחן לנוער; האגודה למלחמה בסרטן- פורום עישון ; עמותת אפש"ר (אלכוהול והימורים);  תחנות אמבולטוריות לטיפול בנוער נפגע סמים ; הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל;  שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות ; ועמותות שונות כגון "רטורנו", "מלכישוע", "אלסם", "כינור דוד", "אלטרנתיב".

שיתופי פעולה אלה נובעים מתוך הבנה כי רק עבודה מערכתית כוללת הרואה את כל השותפים, לוקחת בחשבון צרכים ייחודיים ובראייה רב תרבותית , יכולה לייצר השפעה . עלינו לזהות את השותפים הפוטנציאלים בזירת העבודה בתוך בית הספר ובקהילה ולייצר פרוצדורות  לעבודה משותפת.

אחרי הכל:
 "ההתכנסות יחד היא התחלה. ההישארות יחד היא התקדמות. העבודה יחד היא הצלחה" (הנרי פורד)

פרסומים

 

 •  אלכוהול מה האמת? תוכנית לחטיבת הביניים(2001)
 • הורה לי דרך, מדריך לפעילות עם הורים למניעת שימוש לרעה באלכוהול וסמים (1999)
 • הנחיית עמיתים – מודל הפעלה במסגרת תוכנית מניעה בנושאי עישון, אלכוהול וסמים(1997)
 • ובחרת בחיים – תוכנית חינוכית להתמודדות עם מניעת השימוש לרעה בחומרים פסיכו אקטיביים(1998)
 • חוברת הכשרה למובילים בית ספריים לתוכניות מניעה בנושאי טבק אלכוהול וסמים (2004)
 • "חופשי לנשום" – תכנית מניעת עישון לבי"ס על יסודי (2004)
 • "חיים נקיים מסמים" – הצעות להפעלת לומדת המחשב (2002)
 • "טיפ-טיפה – אלכוהול במידה הנכונה", תכנית מניעה לחט"ב בנושא אלכוהול (2006)
 • "למוח אין חלקי חילוף" – תוכנית מניעה לכיתות ח'-ט'- (2005)
 • "לשאוף אויר בריא" – מרכז למידה בנושא מניעת עישון, חוברת למחנך, למנחה ולמדריך (2003)
 • מעורבות תלמידים בתוכניות מניעה (1997)
 • "נוהגים בראש אחר", על נהיגה ללא אלכוהול (1997)
 • סמים אליך לב – תוכנית למניעת השימוש לרעה בסמים לאוכלוסיות ייחודיות (2003)
 • סמים בינינו?! – מניעה שניונית – התלמיד המעורב בסמים (2003)
 • מדריך למניעה והתערבות (2003)
 • "משמעות" תוכנית מניעה בנושא סמים לכיתות י'-י"א, (2003)
 • "הסם לא אוהב אותך" סרטי מידע בנושא סמים לגילאי 13, 15, 17 + חוברתהפעלות.
 • תוכנית עמיתים במניעת עישון (2003)
 • עלון למורה – "כל מורה הוא מחנך למניעה" (2004)
 • "עמיתים ומשפיעים" – תכנית הנחיית עמיתים (2006)
 • מדריך לעבודה עם תלמידים עולים למניעת שימוש באלכוהול ובסמים, גישה רגישת תרבות (2009)
 • "גדולים ולא שותים"- מרכז למידה בנושא מניעת שתיית אלכוהול לכיתות ה'-ו' (2011)
 • "מפזרים את מסך העשן"- מרכז למידה בנושא מניעת עישון לכיתות ו' (2014)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/03/2017