שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
התמודדות עם דחייה חברתית בקרב תלמידים
 
 

אספקט פנומנולוגי של תופעת הדחייה החברתית על ידי בני הגיל בקרב תלמידים תקינים חברתית בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים

בינשטוק, 2003, עבודה לתואר דוקטור באונטברסיטה העברית, ירושלים

המחקר

רקע

ממחקרים העוסקים בהשלכות הדחייה על ההתפתחות המאוחרת עולה כי תלמידים החווים   

חוויות של דחייה חריפה וממושכת לאורך שנים עלולים לנשור מביה"ס, להגיע לעבריינות, לשוטטות, להצטרפות לחבורות רחוב כדי לספק את הצורך הבסיסי בשייכות, בביטחון ובתחושת היכולת שהחבורה נותנת לילד. ילדים אלו עלולים להגיע לידי ייאוש, לירידה בדימוי העצמי, לבדידות ולקשיים התנהגותיים ועלולים גם לסבול מאוחר יותר גם מהפרעות רגשיות קשות וחוסר יכולת ליצור קשר משמעותי בבגרות. כמו כן נמצא כי סטאטוס חברתי דחוי קשור בקשת רחבה של התנהגויות חברתיות שליליות, דוגמת קונפליקטים, תוקפנות, היפראקטיביות או צורות לא בשלות של משחק חברתי וקוגניטיבי.

תאור המחקר

המחקר נערך בגישה נרטיבית-איכותנית תוך אימוץ נקודת המבט הסלוטוגנית להתבוננות בדחייה על פני הרצף מתקינות חברתית לבעייתיות (דחייה כרונית), ובגישה אקולוגית. מוקד ההתבוננות היה בקונטקסט של קשרים נורמטיביים בין אנשים תקינים חברתית, תוך התייחסות למערכות היחסים הבינאישיים, להתהוות קבוצת בני-הגיל ולמבנים חברתיים שונים בקרב בני-הגיל, במסגרתם מתרחשות חוויות של דחייה. ניתוח החומר שנאסף התמקד בבחינת אספקטים רגשיים, בשימוש באסטרטגיות התמודדות ובתפיסת תפקידם ומקומם של מבוגרים משמעותיים (מטפלים, מורים והורים) בסיוע לכלל התלמידים החווים דחייה חברתית.

ממצאים

נמצא כי ילדים תקינים חברתית בשונה מדחויים כרונית מסוגלים להתמודד עם דחייה קצרה יחסית, הקורית מדי פעם, גם אם היא חריפה יחסית (כמו בחרם חברתי) ומהם עלו מגוון אסטרטגיות התמודדות יעילות ועצות להתמודדות יעילה. ממצאים משמעותיים נוספים הצביעו על כך שבידי מורים והורים אין לעיתים קרובות ידע מספיק על סוגיית הדחייה והם חסרים כלים לטיפול וסיוע, וכי ילדים תקינים חברתית נמנעים פעמים רבות מלפנות למוריהם לצורך הסתייעות במצבי דחייה, בעיקר משום הטיפול הלקוי בסוגיות כאלו.

מסקנות והמלצות

מממצאים אלו עלו קווים מנחים לעבודה חינוכית וטיפולית בדחייה החברתית, וצורך בהכשרת אנשי בריאות הנפש, אנשי חינוך והורים לסיוע חינוכי ולטיפול בסוגיות של דחייה שהנן הנפוצות כל כך הן בקרב תלמידים דחויים כרונית והן בקרב תלמידים תקינים חברתית.

 

להורדת הקובץ לחץ כאן 

 

פוסטר פיתוח - התמודדות עם דחייה

צוות הפיתוח באגף תוכניות סיוע ומניעה בשפ"י: ד"ר אסנת בינשטוק, פבלו אריאל, היידי הלוי

רקע

בעקבות המחקר של בינשטוק (2003) החליטו שפ"י בשיתוף "אשלים" לקחת על עצמם פיתוח ערכה חינוכית-טיפולית המיועדת לכלל התלמידים במטרה לתת מענה לחסר הקיים במערכת החינוך בסיוע לאוכלוסייה התקינה והמתקשה גם יחד, בהתמודדות עם הדחייה החברתית המכוונת לסיפוק צרכים דיפרנציאליים של ילדים, ופיתוח חוסן בקרב כלל הילדים בהתמודדות עם מצבי דחייה וחוויות של דחייה.

הערכה מיועדת ליועצים ופסיכולוגים חינוכיים לצורך יעוץ והדרכת מורים בעבודה החינוכית עם תלמידים, יעוץ להורים וטיפול בתלמידים הדחויים.

תחומי הפיתוח

 1. תקליטור משחק תפקידים קבוצתי, המזמין תלמידים ליצור מציאות דמיונית נבחרת תוך התייחסות לקשיים הנקרים בדרך, ותוך הגמשת נקודות המבט על התנהלות חברתית רצויה.
 2. חוברת "סיוע בהתמודדות עם חוויות דחייה בקרב בני הגיל" שכוללת ידע תיאורטי רחב וקוים מנחים לטיפול בדחייה בצירוף מדריך להנחיית צוותי חינוך – החוברת מיועדת לפסיכולוגים ויועצים חינוכיים.
 3. מדריך לאימון פרטני לילד החווה דחייה בגישה קוגניטיבית-התנהגותית, ככלי עזר לעבודת פסיכולוג או יועץ ביה"ס עם הילד הדחוי.
 4. עבודה באמצעות סרטים:
  א. סרטים נבחרים בנושא הדחייה
  – צפייה מודרכת למבוגרים. 
  ב. סרטוני אנימציה המדגימים סוגים שכיחים של דחייה – לתלמידים.
 5. מילון מושגים - לזיהוי והתייחסות לסוגיות של דחייה, מיועד ליועצים, מורים, להורים ולתלמידים.
 6. פוסטר של הזירה החברתית המתייחס לפרמטרים הבאים: מיקום בזירה, מעגלי התייחסות, ניעות חברתית (מצויה ורצויה) ותוצרי ההתמודדות עם הדחייה.

רמות הפעילות שתאפשר הערכה בתחום ביה"ס

 1. בשיעורי חברה - פעילות כיתתית מונחית מחנך לשיפור אקלים חברתי.
 2. בחדר מיוחד לטיפוח חברתי - פעילות מונחית מלווה או מטפל לקבוצות, כיתות, יחידים.
 3. בחצר או במסדרון ביה"ס - פעילות חברתית ספונטאנית המלווה במידת הצורך בוונטילציה בתחילת השיעור שאחרי ההפסקה ותכנון פעולות שיחה ומעקב לאחר מכן.
 4. בחדר היועץ או הפסיכולוג - טיפול ותמיכה בילד הדחוי.
 5. בהדרכת הורים בהקשר לילד דחוי ובהקשר לשיפור אקלים כיתתי

להורדת הפוסטר לחץ כאן 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015