שפ''י education - חינוך המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
דף ריכוז
 
 
 תכניות התערבות
 אח"מ מורים
 מפגש מנהל/ת ומדריכה בשלב הברור הטנטטיבי
 סדנה - קשר הורים בית ספר
 אקלים חינוכי מיטבי - ערכה לאבחון והתערבות, רחל ארהרד, 2001
 קביעת הרצוי - טבלה ריקה לעבודת צוותים
 אלימות ילדים כלפי בעלי חיים
 התערבות מערכתית בעקבות אירוע אלימות חמור
 חומרי הדרכה לתהליך האח"מ
 כישורים וקשרים לחיים - זכות הילד להגנה - עוצרים את האלימות
 עוצרים את השגרה ונוקטים עמדה מול האלימות - הצעה לשיחות בכיתות
 תלמידים למען תלמידים
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/07/2015